Wat is mentale fitheid? Interview met 2 Koers psychologen

Matty van Roozendaal: psycholoog NIP
Paul de Jonge: psycholoog NIP / Cognitief Gedragstherapeut VGCt®

In balans

Het thema waarop wij ons de eerste helft van 2017 richten is mentale fitheid. Maar wat is mentale fitheid nu eigenlijk? Matty van Roozendaal, verstaat er het volgende onder: Dat je voelt dat je flexibel bent en dat er ruimte is naast de dingen die je moet doen en dat de balans tussen belasting en belastbaarheid zodoende de meeste tijd in het voordeel is van de belastbaarheid. Anders gezegd: zorg ervoor dat hetgeen van je verwacht wordt, niet zwaarder is dan hetgeen je aan energie te geven hebt. Paul de Jonge geeft aan dat het hierbij van belang is dat je tijdig terug kunt schakelen indien dat nodig is en daarnaast tijd neemt om dingen te doen die je leuk vindt en tijd voor jezelf neemt.

Begeleiding

Beiden geven aan dat mentale fitheid in de begeleiding een grote rol speelt. Paul: Het wordt niet zozeer als losstaand thema benoemd, maar komt vaak automatisch en in versnipperde vorm aan bod. Mentale fitheid raakt aan veel onderwerpen en het is nodig om in de begeleiding ruimte te (leren) maken zodat die fitheid kan groeien. Overigens geldt dit ook voor de therapeut of coach; wil je origineel en creatief in je werk kunnen zitten, dan is het nodig om mentaal fit te zijn, zo benadrukt Matty.

Niet alleen zelf doen

Een individu kan zelf veel doen om zijn mentale fitheid te vergroten of versterken. Zaken als assertiviteit, eigen grenzen kennen en aangeven en voldoende rust en ontspanning zoeken kunnen je mentale fitheid vergroten. Daarin ligt eigen verantwoordelijkheid en invloed. Toch is ook de omgeving van belang. Veel mensen zijn gevoelig voor invloeden van anderen, wanneer de omgeving dan niet zorgvuldig is, lijken ze automatisch leeg gezogen te worden. Matty verwoord het heel treffend: Anderen (denk aan collega’s en leidinggevenden) hebben net zoveel invloed op de mentale fitheid van een individu als de beschermlaag van die persoon dat toelaat.

Praktisch

Bij steeds meer bedrijven is er aandacht voor de mentale fitheid van werknemers. Werkgevers kunnen dit ook praktisch faciliteren door werknemers diverse zaken aan te bieden, Paul: fitness, mindfulness en meditatie- of stilteruimtes kunnen bijdragen aan het welzijn van werknemers. Bewustwording van het belang hiervan is belangrijk, zowel voor werkgever als werknemer!