Wij ondersteunen medewerkers die mentaal uit balans zijn geraakt of die over een langere periode steeds minder goed in hun vel zijn gaan zitten. Dat doen we door ze meer begrip van en grip op hun eigen situatie te geven, zodat ze de dingen kunnen veranderen die hun mentale balans verstoren.

Omdat wij bedrijfspsychologen zijn, werken wij vooral vanuit de professionele situatie. Dit betekent dat de leidinggevende – als professionele partner – bij voorkeur óók een rol krijgt in het ‘beter worden’ van de cliënt.

De aanpak

Als de medewerker ontdekt dat bepaalde dingen anders moeten, is de steun van de manager daarbij onmisbaar. Het kan gaan om meer of minder verantwoordelijkheid, een andere taakopvatting, een intensief ontwikkeltraject of zelfs een compleet ander carrièrepad.

Na goedkeuring van de cliënt nemen wij contact op met de manager om ook diens verwachtingen helder te krijgen en om afspraken te maken over terugkoppeling en contactmomenten. Ook vindt meestal na verloop van tijd een driegesprek plaats om de voortgang te bespreken.

De verantwoordelijkheid van de manager

De manager heeft veel invloed op de inrichting van zowel het werk zelf als de werkomgeving. Het is daarom belangrijk dat de leidinggevende betrokken is bij het begeleidingsproces, dat in principe al begint bij het bespreekbaar maken van de inzet van een bedrijfspsycholoog.

Antwoord op frequente vragen

Wij merken dat managers zich onzeker kunnen voelen als duidelijk wordt dat een medewerker psychologische ondersteuning nodig heeft. Zij voelen zich mede verantwoordelijk voor het herstel van hun collega. Maar een burn-out is toch iets anders dan een gebroken been. Herkenbare vragen zijn onder meer:

  • Hoe toon ik mijn betrokkenheid zonder druk op te leggen?
  • Hoe kan ik mijn medewerker helpen uit zijn impasse te komen?
  • Wat mag ik tegen de medewerker zeggen en waarover zwijg ik liever?
  • Welke eisen mag ik stellen nu de collega ziek is?