In onze individuele begeleidingstrajecten werken we samen met de cliënt aan herstel van belastbaarheid, aan voorwaarden om dat herstel duurzaam te maken en aan werkhervatting. We helpen cliënten inzicht te krijgen in hoe ze hun veerkracht kunnen herwinnen en meer grip en regie op hun mentale conditie krijgen. Hoe ze zichzelf ‘beter’ kunnen maken en met zin en vertrouwen aan het werk en door het leven kunnen gaan.

Met welke hulpvragen kan je bij Koers terecht?

Verbeteren van de werk-privé balans.

Herstel van energiebalans met aandacht voor klachten als somberheid en angst.

Verbeteren van persoonlijke balans met aandacht voor het vergroten van assertiviteit, verminderen perfectionisme en beter voor jezelf leren zorgen.

Accepteren van zelf en huidige situatie.

Verwerken van traumatische en ingrijpende ervaringen.

Begeleiding bij re-integratie en werkhervatting.

Loopbaan (her)oriëntatie bij twijfel over loopbaan.

Wat voor type trajecten pakt Koers op?

Preventief
Gericht op het voorkomen van uitval en waarbij sprake is van:
Een licht verstoorde energiebalans, persoonlijke en/of werk-privé balans.
Lichte klachten zoals vermoeidheid, slechter slapen en prikkelbaarheid.

Curatief
Gericht op herstel, hervatting van werk en waarbij sprake is van;
Een fors verstoorde energiebalans, persoonlijke en/of werk-privé balans.
Klachten als zware vermoeidheid, forse slaapproblematiek, stressklachten, concentratie- en/of geheugenklachten, burn-out klachten en somberheid.

Ontwikkeling
Gericht op het vergroten van werkplezier en het verbeteren van de werk-privé balans en waarbij geen sprake is van een verstoorde energiebalans of klachten.

Overbrugging tot GGZ bij milde klachten
Reeds aangemeld bij reguliere GGZ, maar door wachtlijst nog niet in behandeling en waarbij ondersteuning door POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) niet voldoende is. Middels steunende en structurerende gesprekken kan Koers de cliënt tijdelijk begeleiden bij herstel van energiebalans en werkhervatting. Alleen mogelijk indien de problematiek niet te complex is, te denken valt aan ernstige depressieve of angstklachten, verslavingsproblematiek, psychoses en forse persoonlijkheidsproblematiek met ernstige belemmeringen in het dagelijks functioneren.

Maatwerk

Het type begeleidingstraject en de prognose is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. We gaan hierbij uit van de verschillen van individuen en situaties, die maken dat maatwerk in ieder traject vereist is.

Koers bedrijfspsychologen werken met expertises en technieken uit o.a. de Cognitieve gedragstherapie, Systemisch werken, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR en e-learning ontwikkelmethode GRIP.

Ook bieden we binnen onze begeleiding flexibele blended vormen aan, bestaande uit een combinatie van online, face to face gesprekken en e-learning modules waarmee tussendoor zelfstandig verder gewerkt kan worden. Met een maatwerkgerichte benadering doen we wat nodig is om cliënten zo snel en flexibel als mogelijk te helpen.

Praktische werkwijze

Wil je meer weten over de praktische gang van zaken rondom onze begeleidingstrajecten en wat je van ons kunt verwachten? Lees dan verder op de pagina werkwijze.

Download in pdf »
Aanmelden cliënt »
Offerte aanvragen »
Koers diensten »