In onze individuele psychologische begeleidingstrajecten werken we samen met de cliënt aan herstel van belastbaarheid, aan voorwaarden om dat herstel duurzaam te maken en aan werkhervatting. We helpen cliënten inzicht te krijgen in hoe ze hun veerkracht kunnen herwinnen en meer grip en regie op hun mentale conditie krijgen. Hoe ze zichzelf ‘beter’ kunnen maken en met zin en vertrouwen aan het werk en door het leven kunnen gaan.

Met welke hulpvragen kunnen cliënten bij ons terecht?

 • Verbeteren van de balans tussen werk en privé
 • Herstellen van de energiehuishouding en het scheppen van voorwaarden om tot duurzaam herstel te komen
 • Leren omgaan met klachten zoals somberheid, burnout, paniek en angst. Wat helpt je in het omgaan met de symptomen, wat kun je leren over deze aandoening en hoe kun je mét deze symptomen toch het leven (gaan) leiden dat voor jou van waarde is?
 • Verwerken van traumatische en/of ingrijpende life-events
 • Lekkerder in je vel komen te zitten door bijvoorbeeld je assertieve vaardigheden te verbeteren, werken aan je zelfvertrouwen, minder perfectionistisch te zijn, of beter voor jezelf te leren zorgen
 • In kaart brengen van gedragspatronen die niet meer effectief voor je zijn in de huidige situatie en leren hoe je deze patronen kunt ombuigen (of nieuwe patronen kunt ontwikkelen)
 • (Her)oriëntatie op je loopbaan, passend bij je talent, waardes, drijfveren en mogelijkheden
 • Ontwikkelvragen op gebied van werk, zoals ‘hoe groei ik in mijn nieuwe rol?’, ‘hoe laat ik mij minder leiden door angst’, of ‘wat helpt mij om door te groeien in de richting die ik wil?
 • Begeleiding bij re-integratie en werkhervatting met daarbij de voorwaarden tot duurzaam herstel en duurzame inzetbaarheid

Bij alle hulpvragen geven we aandacht aan zowel het hier en nu, als ook aan de langere termijn.
En we betrekken structureel de factor werk.

 • Wat is er nu nodig om beter in balans te komen?
 • Welke voorwaarden helpen je om op korte termijn stappen vooruit te maken?
 • Wat helpt je om deze ‘lijn’ ook op langere termijn voort te zetten?
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat je werk ‘setting’ bijdraagt aan de doelen die je hebt?
 • Wat kan je daar zelf in doen en waar kan je anderen bij betrekken?
 • Verbeteren van de balans tussen werk en privé
 • Herstellen van de energiehuishouding en het scheppen van voorwaarden om tot duurzaam herstel te komen
 • Leren omgaan met klachten zoals somberheid, burnout, paniek en angst. Wat helpt je in het omgaan met de symptomen, wat kun je leren over deze aandoening en hoe kun je mét deze symptomen toch het leven (gaan) leiden dat voor jou van waarde is?
 • Verwerken van traumatische en/of ingrijpende life-events
 • Lekkerder in je vel komen te zitten door bijvoorbeeld je assertieve vaardigheden te verbeteren, werken aan je zelfvertrouwen, minder perfectionistisch te zijn, of beter voor jezelf te leren zorgen
 • In kaart brengen van gedragspatronen die niet meer effectief voor je zijn in de huidige situatie en leren hoe je deze patronen kunt ombuigen (of nieuwe patronen kunt ontwikkelen)
 • (Her)oriëntatie op je loopbaan, passend bij je talent, waardes, drijfveren en mogelijkheden
 • Ontwikkelvragen op gebied van werk, zoals ‘hoe groei ik in mijn nieuwe rol?’, ‘hoe laat ik mij minder leiden door angst’, of ‘wat helpt mij om door te groeien in de richting die ik wil?
 • Begeleiding bij re-integratie en werkhervatting met daarbij de voorwaarden tot duurzaam herstel en duurzame inzetbaarheid

Bij alle hulpvragen geven we aandacht aan zowel het hier en nu, als ook aan de langere termijn.
En we betrekken structureel de factor werk.

 • Wat is er nu nodig om beter in balans te komen?
 • Welke voorwaarden helpen je om op korte termijn stappen vooruit te maken?
 • Wat helpt je om deze ‘lijn’ ook op langere termijn voort te zetten?
 • Hoe kan je ervoor zorgen dat je werk ‘setting’ bijdraagt aan de doelen die je hebt?
 • Wat kan je daar zelf in doen en waar kan je anderen bij betrekken?

Wat voor type trajecten pakken we op?

Preventief & Vroege interventie
Deze trajecten zijn erop gericht dat iemand niet nóg verder mentaal en fysiek uit balans raakt. Hierbij is er bijvoorbeeld sprake van een (licht) verstoorde energiebalans, door bijvoorbeeld slecht slapen en/of verschillende life-events of stressfactoren. Er kan sprake zijn van prikkelbaarheid, vermoeidheid of andere stress gerelateerde klachten. De manieren of mogelijkheden die iemand heeft om hiermee om te gaan (coping) lijken niet toereikend genoeg, waardoor er een kans bestaat dat iemand uitvalt van het werk, iemand niet meer lekker in zijn/ haar vel zit en bijvoorbeeld verminderd productief en creatief is. Vaak is er hierbij sprake van een negatief versterkende spiraal.

Curatief & Herstel
Deze trajecten zijn gericht op (duurzaam) herstel, zowel persoonlijk als op het werk (werkhervatting en re-integratie). Vaak is er sprake van behoorlijke mentale onbalans en een verstoorde energiebalans. Het stress systeem is overbelast, waardoor iemand op verschillende vlakken niet meer goed functioneert. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals zware vermoeidheid, forse slaapproblematiek, stressklachten, trauma gerelateerde klachten, concentratie- en/of geheugenklachten, burn-out klachten en somberheid.

Ontwikkeling & Groei
Mensen willen zich graag verder ontwikkelen: als mens, en in hun werkende leven. Bijvoorbeeld: iemand wil beter in zijn rol groeien, wil assertiever of zelfverzekerder worden, of op continue basis meer tevreden en in balans door het leven gaan. Soms kunnen er hierbij blokkades of onzekerheden ontstaan, waardoor deze groei belemmerd of afgeremd wordt. Dit kan dan effect hebben op iemand zijn werkplezier, zelfvertrouwen of bijvoorbeeld motivatie. In deze trajecten schenken wij aandacht aan het laten ‘stromen’ van de ontwikkelwensen, waarbij er gewerkt wordt aan het vergroten van vaardigheden, ontwikkelen van nieuwe gedragspatronen en het creëren van de voorwaarden om tot verdere groei te komen.

Maatwerk

Het type begeleidingstraject en de looptijd (tussen de 6 en 16 weken) is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. We gaan hierbij uit van de verschillen van individuen en situaties, die maken dat maatwerk in ieder traject vereist is. Trajecten duren tussen de 6 en 16 weken, afhankelijk van de complexiteit

Onze bedrijfspsychologen werken met expertises en technieken uit o.a. de Cognitieve gedragstherapie, Systemisch werken, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR en e-learning ontwikkelmethode GRIP.

Ook bieden we binnen onze begeleiding flexibele blended vormen aan, bestaande uit een combinatie van online, face to face gesprekken en e-learning modules waarmee tussendoor zelfstandig verder gewerkt kan worden. Met een maatwerkgerichte benadering doen we wat nodig is om cliënten zo snel en flexibel als mogelijk te helpen.

Praktische werkwijze

Wil je meer weten over de praktische gang van zaken rondom onze begeleidingstrajecten en wat je van ons kunt verwachten? Lees dan verder op de pagina werkwijze.