In onze individuele begeleidingstrajecten werken we samen met de cliënt aan herstel van belastbaarheid, aan voorwaarden om dat herstel duurzaam te maken en aan werkhervatting. We helpen cliënten inzicht te krijgen in hoe ze hun veerkracht kunnen herwinnen en meer grip en regie op hun mentale conditie krijgen. Hoe ze zichzelf ‘beter’ kunnen maken en met zin en vertrouwen aan het werk en door het leven kunnen gaan.

Met welke hulpvragen kan je bij Koers terecht?

Verbeteren van de balans tussen werk en privé

Herstellen van de energiehuishouding, waarbij het scheppen van voorwaarden om tot herstel te komen op korte en langere termijn van belang zijn

Leren omgaan met klachten zoals somberheid, burnout, paniek en angst. Wat helpt je in het omgaan met de symptomen, wat kun je leren over deze aandoening en hoe kun je mét deze symptomen toch het leven (gaan) leiden dat voor jou van waarde is?

Verwerken van traumatische en/of ingrijpende life-events

Lekkerder in je vel komen te zitten door bijvoorbeeld je assertieve vaardigheden te verbeteren, werken aan je zelfvertrouwen, minder perfectionistisch te zijn, of beter voor jezelf te leren zorgen

In kaart brengen van gedragspatronen die niet meer effectief voor je zijn in de huidige situatie en leren hoe je deze patronen kunt ombuigen (of nieuwe patronen kunt ontwikkelen)

(Her)oriëntatie op je loopbaan, passend bij je talent, waardes, drijfveren en mogelijkheden

Ontwikkelvragen op gebied van werk, zoals ‘hoe groei ik in mijn nieuwe rol?’, ‘hoe laat ik mij minder leiden door angst’, of ‘wat helpt mij om door te groeien in de richting die ik wil?

Begeleiding bij re-integratie en werkhervatting met daarbij de voorwaarden tot duurzaam herstel en duurzame inzetbaarheid

Bij alle hulpvragen geven we aandacht aan zowel het hier & nu “wat is er nu nodig om in balans te komen, “welke voorwaarden helpen mij op korte termijn om stappen vooruit te maken” als ook aan de langere termijn “wat helpt mij om deze ‘lijn’ ook op langere termijn voort te zetten”. Hierin betrekken we ook de factor werk, vanuit de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn werk ‘setting’ bijdraagt aan de doelen die ik heb? Wat kan ik daar zelf in doen en waar moet ik mensen bij betrekken?

Wat voor type trajecten pakt Koers op?

Preventief & Vroege interventie
Deze trajecten zijn erop gericht dat iemand niet nóg verder mentaal en fysiek uit balans raakt. Hierbij is er bijvoorbeeld sprake van een (licht) verstoorde energiebalans, door bijvoorbeeld slecht slapen en/of verschillende life-events of stressfactoren. Er kan sprake zijn van prikkelbaarheid, vermoeidheid of andere stress gerelateerde klachten. De manieren of mogelijkheden die iemand heeft om hiermee om te gaan (coping) lijken niet toereikend genoeg, waardoor er een kans bestaat dat iemand uitvalt van het werk, iemand niet meer lekker in zijn/ haar vel zit en bijvoorbeeld verminderd productief en creatief is. Vaak is er hierbij sprake van een negatief versterkende spiraal.

Curatief & Herstel
Deze trajecten zijn gericht op (duurzaam) herstel, zowel persoonlijk als op het werk (werkhervatting en re-integratie). Vaak is er sprake van behoorlijke mentale onbalans en een verstoorde energiebalans. Het stress systeem is overbelast, waardoor iemand op verschillende vlakken niet meer goed functioneert. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals zware vermoeidheid, forse slaapproblematiek, stressklachten, trauma gerelateerde klachten, concentratie- en/of geheugenklachten, burn-out klachten en somberheid.

Ontwikkeling & Groei
Mensen willen zich graag verder ontwikkelen: als mens, en in hun werkende leven. Bijvoorbeeld: iemand wil beter in zijn rol groeien, wil assertiever of zelfverzekerder worden, of op continue basis meer tevreden en in balans door het leven gaan. Soms kunnen er hierbij blokkades of onzekerheden ontstaan, waardoor deze groei belemmerd of afgeremd wordt. Dit kan dan effect hebben op iemand zijn werkplezier, zelfvertrouwen of bijvoorbeeld motivatie. In deze trajecten schenken wij aandacht aan het laten ‘stromen’ van de ontwikkelwensen, waarbij er gewerkt wordt aan het vergroten van vaardigheden, ontwikkelen van nieuwe gedragspatronen en het creëren van de voorwaarden om tot verdere groei te komen.

Overbrugging tot GGZ bij milde klachten
Reeds aangemeld bij reguliere GGZ, maar door wachtlijst nog niet in behandeling en waarbij ondersteuning door POH (Praktijk Ondersteuner Huisartsen) niet voldoende is. Middels steunende en structurerende gesprekken kan Koers de cliënt tijdelijk begeleiden bij herstel van energiebalans en werkhervatting. Alleen mogelijk indien de problematiek niet te complex is, te denken valt aan ernstige depressieve of angstklachten, verslavingsproblematiek, psychoses en forse persoonlijkheidsproblematiek met ernstige belemmeringen in het dagelijks functioneren.

Maatwerk

Het type begeleidingstraject en de prognose is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. We gaan hierbij uit van de verschillen van individuen en situaties, die maken dat maatwerk in ieder traject vereist is.

Koers bedrijfspsychologen werken met expertises en technieken uit o.a. de Cognitieve gedragstherapie, Systemisch werken, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR en e-learning ontwikkelmethode GRIP.

Ook bieden we binnen onze begeleiding flexibele blended vormen aan, bestaande uit een combinatie van online, face to face gesprekken en e-learning modules waarmee tussendoor zelfstandig verder gewerkt kan worden. Met een maatwerkgerichte benadering doen we wat nodig is om cliënten zo snel en flexibel als mogelijk te helpen.

Praktische werkwijze

Wil je meer weten over de praktische gang van zaken rondom onze begeleidingstrajecten en wat je van ons kunt verwachten? Lees dan verder op de pagina werkwijze.

Aanmelden cliënt »
Offerte aanvragen »
Koers diensten »