Of je nu bedrijfsarts bent, HR-professional, arbeidsdeskundige of (case)manager, als het jouw taak is om medewerkers naar optimale mentale fitheid te begeleiden, vind je in Koers een betrouwbare partner.

Wij houden tijdens het begeleidingstraject intensief contact met verwijzers. Met regelmatige terugkoppeling over de voortgang en desgewenst persoonlijk overleg met de betrokken psycholoog.

Betrokkenheid van de verwijzer

Als bedrijfspsychologen werken wij liefst al vanaf het begin nauw samen met de verwijzer of andere verantwoordelijken binnen de onderneming. Natuurlijk alléén na schriftelijke toestemming van de cliënt en indien dit niet conflicteert met de doelen van de begeleiding.

Bij de aanmelding overleggen we graag met alle betrokkenen over de specifieke omstandigheden en de verwachtingen. Na de intake presenteren wij jou als verwijzer een onderbouwd voorstel, daarbij opnieuw rekening houdend met de privacy, wensen en belangen van de cliënt.

Events en bijscholingen

Koers organiseert regelmatig speciale bijscholingen voor professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg. We doen dit in de vorm van een ‘Koersavond’, seminar of congres rond een bepaald thema.

In 2018 waren dat bijvoorbeeld een Koersavond “Burn-out, Mentale fitheid en de Hersenen”, en een congres ‘Uit mentale kreukels’ over het taboe op openheid over psychische klachten. In mei 2019 was Erik Scherder onze spreker en later in het jaar organiseerden we een Koersavond met een bijzondere mix van het thema Storytelling en het krachtig vertellen over mentale kwetsbaarheid.

Koers bijdrage Intercollegiale toetsing

Organiseert jouw groep met collega bedrijfsartsen regelmatig ICT sessies? En snakken jullie naar aanvulling in de vorm van goede inhoudelijke én interactieve input? Koers biedt uitkomst met een mooi ICT-aanbod geheel toegespitst op allerlei relevante thema’s rondom vitaliteit en mentale gezondheid. Interessant voor jouw ICT groep? Lees meer over de opzet en thema’s.