Aanmelden cliënt »
Onze werkwijze »
Onze Koers events »

Wie niet lekker in zijn of haar vel zit, functioneert minder goed. Wij helpen medewerkers en zelfstandige ondernemers ontdekken hoe zij eventuele mentale blokkades zélf kunnen afbreken, omzeilen, oplossen of – want dat kan natuurlijk ook – ermee leren leven.

Onze ervaren bedrijfspsychologen gebruiken onder meer de werkomgeving als basis voor het vinden van een gezonde balans, met de mentale fitheid en veerkracht die nodig zijn voor prettig en productief werken.

Lees hier meer over Koers »

Samenwerken aan vitaliteit

Bij de zoektocht naar mentale balans en vitaliteit is de grootste rol weggelegd voor de medewerker zelf. Deze krijgt daarbij intensieve begeleiding van een van onze ervaren psychologen. Maar ook voor de werkgever is er een rol.

Wij betrekken met name de directe leidinggevende bij de ondersteuning van de cliënt. Het is immers belangrijk dat de manager weet hoe de medewerker te helpen bij de re-integratie en de ontwikkeling van effectiever gedrag.

“Samen werken aan een mentaal gezond werkend Nederland

– Koers Bedrijfspsychologie –

Waarom Koers Bedrijfspsychologie

Van verwijzers en werkgevers krijgen wij de feedback dat onze ondersteuning erg laagdrempelig is. We zijn direct inzetbaar, zonder wachtlijst. Verder kennen we een pragmatische aanpak, gericht op het versterken van de mentale veerkracht en de productiviteit met naast doelgerichte begeleiding van cliënten ook preventieve programma’s.

De verwijzer blijft betrokken

Als het jouw taak is om medewerkers weer op een gezond en productief spoor te krijgen, vindt je in Koers een betrouwbare partner. Wij werken nauw samen met verwijzers en houden ze actief op de hoogte van het begeleidingstraject. Met regelmatige verslagen over de voortgang, terugkoppeling bij mijlpalen en desgewenst persoonlijk overleg met de betrokken psycholoog.

Daarnaast verzorgen wij boeiende en inspirerende (bij)scholingstrajecten voor bedrijfsartsen, zorg- en HR-professionals.

Koersavond Faalkunde

We leven in een prestatiemaatschappij onder veel te grote succesdruk. Laten we een vriendelijke houding naar imperfectie ontwikkelen. En falen accepteren in een klimaat waarin het veilig is om te mogen groeien.

Kom naar de Koersavond op dinsdag 29 september en leer hoe Faalkunde helpt om je volledige potentieel te benutten en meer ontkrampt in het leven te staan. Lees meer…

Koers dienstverlening in tijden van Corona

Wij willen graag benadrukken dat onze dienstverlening doorgaat zoals je van ons gewend bent en dat wij nog steeds direct inzetbaar zijn zonder wachtlijst. Aanmeldingen kunnen gewoon gedaan worden en trajecten worden ingepland en uitgevoerd. Hoe wij dit doen lees je hier.

Ook bieden we organisaties en hun medewerkers extra en flexibele psychologische ondersteuning met: Online groepssessies Mentale balans en onderlinge verbinding // Koers support line voor individuele ondersteuning op afroep // Korte flexibele trajecten vitaliteit // Virtuele team coach voor managers. Lees hier hoe wij samen, jouw organisatie en medewerkers extra kunnen supporten.

Wij werken met veel plezier met en voor: