Spelen er binnen jullie organisatie specifieke thema’s en uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid? En snakken jullie naar goede inhoudelijke en praktisch toepasbare input? Wij bieden uitkomst met inspirerende trainingen & workshops voor groepen medewerkers, managers en teams, toegespitst op allerlei relevante thema’s rondom vitaliteit en mentale gezondheid.

Veerkracht

voor groepen medewerkers

Veerkracht is het vermogen om je aan nieuwe situaties in je leven aan te passen. Het is dus niet zo dat veerkrachtige mensen niets voelen en overal overheen stappen. Het gaat over het terugveren en doorgaan zonder de moed te verliezen.

Dé ingrediënten herkennen die voor jóu zorgen voor veerkracht waren altijd al van belang. Maar zeker nu, met alle veranderingen in de wereld om ons heen én ook in de wereld van werk (denk aan hybride werkvormen of je rol opnieuw ontdekken). Er wordt een nog groter beroep gedaan op de autonomie van medewerkers. Alle reden dus om met een goed en professioneel aanbod te komen voor het boosten van veerkracht!

Wij werken we met de magische 10 van mentale flexibiliteit. Dit zijn wat ons betreft de belangrijkste ingrediënten voor het trainen van veerkracht, die je op een verdiepende én speelse manier kunt toepassen en op maat kan snijden voor wie je tegenover je hebt.

Acceptance and Commitment Therapy ACT

voor groepen medewerkers

ACT is een derde generatie gedragstherapie die mensen helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). Het model van ACT bestaat uit zes zuilen: mindfulness, acceptatie, defusie, zelf als context, waarden en toegewijde actie. Gezamenlijk zorgen deze zes zuilen voor meer psychologische flexibiliteit.

Faalkunde

voor groepen medewerkers

Faalkunde is het vermogen om moedig met fouten om te gaan. Het kunnen verwelkomen van iets wat meestal niet welkom is. We leven in een prestatiemaatschappij onder grote succesdruk. Laten we een vriendelijke houding naar imperfectie ontwikkelen. Risico’s durven nemen en uitdagingen aangaan waarbij je grote kans loopt te mislukken. Iets spannend vinden en het toch doen. En lerend, open, creatief en improviserend kunnen omgaan met ‘mislukkingen’ die op je pad komen.

Tijdens deze training ontrafelen we het fenomeen perfectiestress en krijgen deelnemers inzicht in de vier alarmbellen van perfectiestress. Tevens reiken we concrete handvatten aan om om te gaan met de perfectiestress en gaan we aan de slag met praktische faal fitness oefeningen.

Millennials

doelgroep specifieke training

We zijn over het algemeen snel geneigd te denken ‘wat een geluksvogels’ die millennials. Er is geen generatie te bedenken met zoveel kansen, mogelijkheden en de vrijheid om te worden wat je wilt. Maar de werkelijkheid is dat velen van hen kampen met emotionele uitputting. Millennials hebben zeer hoge verwachtingen van hun professionele en privé-leven en al deze verwachtingen zorgen voor druk.

Tijdens de sessies pellen we af wat ‘eigen’ is en wat opgelegd is door de buitenwereld. En welke eigenschappen je goed kan inzetten om je weerbaarheid te vergroten en gevoelens van FOMO (Fear of Missing Out) te minimaliseren. We komen tot meer zicht op de eigen behoeften, prioriteiten en persoonlijke voorwaarden om in balans te kunnen blijven.

Jonge ouders

doelgroep specifieke training

Door de komst van kinderen word je leven anders. Hoe vind je een nieuw levensritme, hoe manage je de dingen en hoe ga je om met emoties die loskomen? Deze sessie is bedoeld voor jonge ouders die het combineren van werk en gezin als een grote uitdaging zien. We focussen op zogenaamde levensvaardigheden die je hierbij goed kunt gebruiken en we helpen die te vergroten.

Denk aan vaardigheden zoals het goed kunnen plannen, creatief denken, reguleren van emoties en het omgaan met stress en relaties. Met theoretische kennis en praktische toepasbare tips ga je letterlijk aan de slag met werk en gezin en kom je tot meer zicht op eigen behoeften, prioriteiten en persoonlijke voorwaarden om in balans te kunnen blijven.

Vrouwen en de overgang

doelgroep specifieke training

De overgang is voor veel vrouwen een uitdagende tijd. Hoe ga je in deze periode om met je lichaam en geest en welke voorwaarden zijn in deze levensfase van belang om te kunnen herstellen en fit te blijven? En wat betekent dat op het gebied van doelen stellen, keuzes maken, grenzen stellen, goed voor jezelf zorgen en assertiviteit?

Deze sessie is bedoeld voor vrouwen in de overgang met een ontwikkelvraag over deze levensfase. Per dagdeel sessie zal er een specifiek thema centraal staan zoals; werk-privé balans, regelmogelijkheden, oplaadmomenten creëren, energie-gevers, invloed van hormonen, assertiviteit, communicatie, werkplek en persoonlijke waardes. Tussen de sessies door zal er gewerkt worden met praktische opdrachten.

Mantelzorgers

doelgroepspecifieke trainingen

Mantelzorg is onbetaalde hulp en in de basis nooit als een verplichting opgelegd. Het knelpunt is vaak dat mantelzorgers op den duur toch moeite krijgen met het afbakenen van hun eigen grenzen. Hoe ga je om met je lichaam en geest en hoe zorg je ervoor dat persoonlijke balans, werk en mantelzorg elkaar niet gaan bijten? En wat betekent dat op het gebied van doelen stellen, keuzes maken, grenzen stellen, goed voor jezelf zorgen en assertiviteit?

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers die naast hun reguliere werk langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke of hulpbehoevende naaste. Met theoretische kennis en praktische tips helpen we om de uitdagingen binnen deze rol met vertrouwen aan te gaan en in balans te blijven.

Zitten we in een burn-out bubbel? En zo ja, hoe komen we er als bedrijf uit?

voor leidinggevenden en directies

Wat is een burn-out? En wat niet? Maakt het wat uit, of kunnen we beter praten over voorwaarden om mentaal fitte en veerkrachtige medewerkers te hebben? In deze sessie duiken we dieper in het herkennen van signalen van dreigend uitval en het creëren van de juiste voorwaarden om medewerkers weer in balans te krijgen.

Voorkomen dat kortdurend psychisch verzuim langdurend wordt

voor leidinggevenden en directies

oe kun je eraan bijdragen dat de werkplek een plek wordt om te herstellen, te groeien en te leren, in plaats van een plek waar medewerkers (nog méér) uit balans raken?

Maatwerk team sessies

voor teams

Deze sessies zijn gericht op o.a. hoog verzuim, hoge werkdruk, veel onveiligheid, slechte communicatie, of een ontwikkelvraag van een specifiek team. Denk hierbij aan Systemisch werk: zowel op organisatie- als op persoonlijk vlak (afbakening verantwoordelijkheden, grenzen, plekbesef), workshop individuele en team SWOT-analyse.

Onze workshops en trainingen kunnen zowel incompany als online plaatsvinden.
Wij bieden graag flexibel maatwerk om organisaties zo doeltreffend mogelijk vooruit te helpen. De specifieke invulling, organisatorische details en bijbehorende kosten, stemmen wij dan ook graag af op de wensen en behoeften van jouw organisatie.