Als bedrijfspsychologen ontmoeten wij ondernemers vaak in de rol van opdrachtgever. De ondernemer ziet de bedrijfspsycholoog dan vooral als de expert die zijn of haar medewerkers veerkrachtiger en mentaal weerbaarder kan maken. En terecht. Maar de ondernemer zelf?

Die zal toch soms ook behoefte hebben aan psychische begeleiding, een klankbord, een sparring partner? De praktijk wijst uit dat dit inderdaad het geval is en dat begeleiding door een psycholoog ondernemers kan helpen een betere balans te vinden, om hun belastbaarheid en daarmee hun werkplezier te verhogen.

Ondernemers draaien door

Het past bij het karakter van ondernemers en ZZP’ers om steeds maar door te gaan. Zij hebben het te druk om ziek te zijn en kunnen zich ook financieel niet veroorloven om minder hard te werken. Die continue druk om dóór te gaan kan zich op een gegeven moment wreken. Als ze dan uiteindelijk bij ons op gesprek komen, is het meestal ook écht mis.

Ze hebben dan al langere tijd te maken met psychische klachten, slapen slecht, hebben een kort lontje, last van concentratieproblemen en de neiging tot somberen. Soms is er zelfs een regelrechte calamiteit nodig, zoals acute hartklachten of een serieuze burn-out, voor ze zich vragen gaan stellen over hun psychische welzijn.

Pragmatische aanpak specifiek voor ondernemers

Zelfstandige ondernemers komen meestal via de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de psycholoog. Wij kiezen voor een oplossingsgericht, pragmatisch begeleidingstraject, net als bij werknemers. De begeleiding van ondernemers vraagt echter om een wat bredere aanpak. Naast persoonlijke vragen over de thuissituatie, werkdruk, belastbaarheid en arbeidsvreugde gaat het ook de gezondheid van het bedrijf, het omgaan met verantwoordelijkheid van een bedrijf, slechtnieuwsgesprekken en de managementstijl.

Dit vraagt dus niet alleen om inzicht in de voorwaarden voor vitaliteit, mentale balans en veerkracht, maar ook om een goed inlevingsvermogen in alle facetten van het ondernemerschap.

Ervaring met ondernemers

In de loop der jaren hebben onze psychologen vele ondernemers begeleid uit allerlei branches. Van schilder en aannemer tot binnenvaartschipper, van veehouder tot medisch specialist, van winkelier tot restauranthouder. Daarbij hebben wij geleerd dat ondanks alle verschillen veel ondernemers toch dezelfde problemen ondervinden en ook allemaal hetzelfde nastreven: ze willen zo veel mogelijk onder eigen regie genieten van een energiek leven, met mentale veerkracht, gezondheid, vitaliteit en werkplezier.

Wil jij dit ook? Wil je weten of begeleiding door een psycholoog daarbij je effectiviteit en dus het succes van je onderneming positief kan beïnvloeden? Neem vrijblijvend contact met ons op, of praat er over met je arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.