Wat verbetert er zoal?

Gedurende het traject zien we dat het herstel (slaap, energie, uitgerust gevoel) enorm toeneemt. Dit is al een eerste belangrijke voorwaarde voor duurzame inzetbaarheid.

Bij de start van een traject zijn cliënten vaak behoorlijk uit balans. Gaandeweg leren cliënten beter voor zichzelf zorgen en krijgen meer inzicht in wat voor hen de juiste knoppen zijn om aan te draaien en wat er nodig is om dit op de lange termijn vol te houden. Cliënten krijgen steeds meer zicht op energiefactoren vanuit werk en hoe daarop te sturen. Dit is een belangrijke ‘overdracht’ richting de leidinggevende om samen op door te kunnen gaan.

Verder zien we dat gedurende trajecten de stemming van cliënten opklaart en dat er een grote verschuiving plaatsvindt van somberheid naar lichtheid. Stuk voor stuk belangrijke voorwaarden voor zelfredzaamheid, werkhervatting en duurzame inzetbaarheid.

Werkhervatting tijdens Koers trajecten
Ruim 81% van de clienten geeft aan gedurende het Koers traject weer meer uren of zelfs weer volledig te zijn gaan werken in vergelijking met de aanvang van het traject.

“Ik heb grote stappen gezet in het versterken van mijn zelfvertrouwen, omgang met tegenslagen en lastige situaties en in het herkennen en benoemen van grenzen.”

“Mijn huidige mindset is een stuk beter dan aan het begin van het traject. Ik voel me mentaal sterker en merk dat ik beter om kan gaan met de dingen die ik voorheen lastig vond.”

“Ik heb geleerd mijn gedachten beter op een rij te zetten en meer rust te creëren. Door te relativeren en mijn perspectief op bepaalde gedachten te veranderen. En meer te focussen op wat ik WIL in plaats van wat ik MOET of wat ik denk te moeten vanuit mijn omgeving.”

“Dat ik oké ben zoals ik ben, dat ik veerkrachtig en minder onzeker ben. Dat ik wijzer ben geworden. Dat ik de balans tussen actief zijn en ontspanning nu beter in de gaten kan houden. En dat ikzelf altijd keuzes heb.”

“Veel inzicht gekregen in mijzelf als mens in relatie tot mijn werkhouding. Hoe mechanismen en patronen bij mij werken, welke rol mijn gevoelens en gedachten daar in hebben. En hoe daar mee om te gaan, juist te waarderen of te veranderen. Wat belangrijk voor mij is en wat niet, wat ik nodig heb en wat juist niet.”

“Ik heb veel overwonnen. Leren luisteren naar mijn lichaam was het belangrijkste. Dit kan ik al zo veel beter. Ik werk weer volledig en krijg ook weer meer energie uit mijn werk.”

“Ik merk dat ik weer in de juiste richting zit en dat ik niet meer zo gehaast ben in mijn hoofd. Verder kan ik zaken makkelijker los laten en ervaar ik nagenoeg geen druk meer. Indien er wel druk is, analyseer ik deze en bedenk ik voor mijzelf een oplossing ipv er direct vol in te duiken.“

“Leren met stressvolle momenten om te gaan, dingen ook los te kunnen laten. En ook hoe ik een Coach voor mezelf kan zijn.”

9

Gehoord voelen door psycholoog

9

Deskundigheid psycholoog

9

Voelt ruimte om alles te bespreken

9

Bereikbaarheid psycholoog

9

Waarborging van privacy

Aanmelden cliënt »
Begeleidingstrajecten »
Al onze diensten »