Op dit moment zijn naar schatting 1,6 miljoen vrouwen in de overgang. 80% van deze vrouwen heeft last van overgangsklachten. 1 op de 3 vrouwen ervaart zelfs zoveel last van de overgang dat het hun dagelijks leven en werk beïnvloedt. Tevens laat onderzoek zien dat bijna 35% van het ziekteverzuim van vrouwen boven de 45 overgangsgerelateerd is.

Opmerkelijk zijn de vele overeenkomsten tussen stress- & burnout klachten en mentale klachten onder invloed van de overgang.

 • Slechter slapen en vermoeidheid
 • Onrust, paniek en spanningsklachten
 • Somberheid zonder duidelijke aanleiding
 • Concentratieproblemen & vergeetachtigheid

Menobrein

Een van de meest voorkomende mentale klachten van vrouwen in de overgang is gebrek aan concentratie en vergeetachtigheid; brain fog of het menobrein. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het geheugen ook daadwerkelijk afneemt. Vrouwen in de overgang scoren lager op het onthouden van nieuwe informatie, het herinneren van oude informatie en het kortetermijngeheugen. Gelukkig verdwijnen deze klachten vaak weer na de overgang.

Bij een menobrein kun je last krijgen van:

 • Vergeetachtigheid
 • Nieuwe informatie moeilijk kunnen opslaan en verwerken
 • Concentratieproblemen
 • Niet helder kunnen denken, een wazig gevoel hebben in het hoofd
 • Een gevoel hebben van desoriëntatie
 • Niet op bepaalde woorden kunnen komen of woorden fout gebruiken
 • Niet meer vlot kunnen multitasken

Overgang en werk

Een aanzienlijke lijst van mogelijke klachten die een grote impact kunnen hebben op alledaags leef- en werkplezier. Belangrijk dus om een mogelijk verband tussen stress- en burnout klachten en de overgang mee te nemen bij een totaalaanpak binnen psychologische begeleidingstrajecten. En in de communicatie en samenwerking met werkgevers meer aandacht en bewustzijn te creëren, zodat we samen het maatschappelijk taboe doorbreken en nog gerichter kunnen blijven bouwen aan een mentaal gezond werkend Nederland.

Op de website van Stichting Vuurvrouw vind je nog veel meer interessante en oplossingsgerichte info over de Overgang.