Koers levert psychologische dienstverlening voor bedrijven. Deze dienstverlening bestaat uit het verzorgen van individuele psychologische begeleidingstrajecten, teamtrajecten, managementcoaching en organisatieadvies. Alles wat wij doen is gericht op het bevorderen van de veerkracht en de zelfredzaamheid van mensen en hun werk-context. Daarnaast verzorgt Koers bijscholingen en symposia voor beroepsgroepen in de sector Arbeid, Gezondheid & Organisatie.

De Koersvisie is dat het optimale wordt bereikt door mensen en bedrijven te laten bepalen wat voor hen de juiste koers is en wat daarbij voorwaarden zijn voor groei, gezondheid en ontwikkeling. Doel is dat mensen zo veel als mogelijk hun eigen kracht benutten en in beweging durven te komen om op de juiste koers te gaan varen: nu en op de langere termijn.

De dienstverlening van Koers heeft een positieve, toekomstgerichte, pragmatische en oplossingsgerichte insteek: we gaan uit van de vraag van onze gesprekspartner, doen wat nodig is om die vraag zo goed mogelijk te beantwoorden, en gaan dus niet langer door dan nodig is. Een no-nonsense aanpak dus.

De Koersmissie is laat je talent én je gevoel bepalen welke koers je vaart, en weet welke omgeving jou daarin het meeste stimuleert. We gunnen het mensen om met plezier en energie door het leven te gaan, en te doen wat het beste bij ze past, in een opbouwende context van werk. Dat betekent ook dat we meedenken met bedrijven, onze opdrachtgevers, hoe ze zoveel mogelijk de veerkracht van hun medewerkers kunnen bevorderen, en zo min mogelijk ‘pleisters te plakken’, omdat vastlopen nu eenmaal voor niemand een fijne ervaring is en het ook niet helpend is voor een bedrijf of een team. Het liefst willen wij onszelf dus zo snel mogelijk overbodig maken!