Koers betrekt de verwijzer in de psychologische begeleiding

Koers betrekt de verwijzer intensief bij de trajecten die verwezen zijn. Dit betekent dat wij rondom de aanmelding contact hebben voor een stuk achtergrond informatie en het afstemmen en synchroniseren van de doelen van alle betrokken partijen. Na de intake volgt een apart verslag voor de bedrijfsarts en voor de werkgever.

Terugkoppeling volgt in ieder geval na het tussentijdse gesprek op de werkvloer en na afronding. Deze terugkoppeling is zowel schriftelijk als telefonisch. Waar nodig is er extra overleg en indien gewenst wordt er persoonlijk kennis gemaakt met de begeleidend psycholoog.

 

Koers College: bijscholingen voor professionals

Koers verzorgt ook verschillende bijscholingen voor professionals uit de bedrijfsgezondheidszorg (bedrijfsartsen, managers, HR-managers, arbeidsdeskundigen en casemanagers). Deze bijscholingen worden altijd samen met iemand uit het werkveld met een specifieke expertise ontwikkeld, samen met het opleidingsteam van Koers.