Graag nemen wij je mee naar de redenen waarom de focus op mentale fitheid zoveel interessanter is dan je richten op verzuimreductie.

Wij werken dagelijks samen met bedrijfsartsen en arbodiensten. Wij merken dat bij veel bedrijven, als het gaat om ziekte, de nadruk ligt op verzuimreductie. Er wordt zelfs werk gemaakt van het terugdringen van verzuim. Hoe lager het verzuimpercentage hoe gezonder je bedrijf is. Een daling van het verzuimpercentage is dan het doel. Er zijn ook bedrijven die hun medewerkers belonen wanneer ze niet, of weinig ziek geweest zijn, of zelfs soms “bestraffen” wanneer dat wel het geval geweest is.

Valt het je ook op dat er veel te doen is om wat niet gewenst is? We willen geen verzuim, dus richten we op het voorkomen van verzuim. De focus ligt op wat we niet willen.

Benoemen wat we wèl willen

Nu rijst de vraag of deze focus verstandig is, de nadruk op verzuim. We hebben allemaal wel eens de volgende uitdrukking gehoord: “wat je aandacht geeft, dat groeit”. Zou het dan beter zijn om te benoemen wat we wél willen? Stel, je wilt op vakantie, geef je dan aan naar welke bestemmingen je niet wilt? Om in Italië terecht te komen, zeg je dan: ,,Ik wil niet naar Frankrijk, ik wil niet naar Duitsland, etc.”? Dat is behoorlijk onhandig! Om te komen waar je wilt zijn is het effectiever om aan te geven waar je precies heen wilt.

Minder richten op de klachten

Zo is het ook met onze mentale gezondheid. Wanneer we ons richten op klachten, op wat we willen voorkomen, verkleint de kans dat we daadwerkelijk herstellen en goed in ons vel komen te zitten. Veel verstandiger is het dus om je te richten op wat je wel wilt. Je voelt je bijvoorbeeld somber en depressief en dat wil je niet, je wilt dat dat weg is. Heb je dan een idee wat je wél wilt? En hoe zou dat eruit kunnen zien? En waarom is dat zoveel fijner? Vaak geven mensen aan goed in hun vel te willen zitten, ontspannen en in balans te zijn en zich energiek en fit te willen voelen. Dit wordt ook wel onder de noemer “Mentale Fitheid” geschaard.

Mentale fitheid doelt op de fitheid van onze geest, de mate waarin we positief in het leven staan, weerbaar zijn, veerkracht en energie hebben en emotioneel in balans zijn. Dit zijn de ingrediënten om goed in je vel te zitten en vitaal te zijn, zowel op je werk als privé. Mensen die mentaal fit zijn voelen zich goed en in balans, zijn beter in staat hun potentieel ten volle te benutten en zijn effectiever en creatiever in hun werk.

Wanneer je nadenkt over wat je wel wilt, hoe ziet dat er voor jou uit?

Welke dingen kun je doen om mentaal fit(ter) te worden? Wat zou daarin een eerste kleine stap kunnen zijn die je zelf kunt zetten? Wat is belangrijk voor jou?

Wat wij in elk geval belangrijk vinden is dat we niet naar de min, maar juist naar de plus kijken! Wij werken oplossingsgericht en richten ons op mentale fitheid. Immers, wat je aandacht geeft, dat groeit!