Hoeveel van jullie hebben in deze corona en thuiswerk-tijden al te horen gekregen dat het heel belangrijk is om in balans te blijven? En dat je veerkrachtig moet zijn om je door deze periode te slaan? En dat als je maar lekker mentaal fit blijft, je dat zeker gaat helpen?

Als je nu wat lichte jeuk krijgt, geen zorgen, wij worden ook niet bepaald blij van deze containerbegrippen. Net zo als dat iemand je de beste wensen wenst met nieuwjaar. Wat zijn die wensen dan? Wees specifiek!!!

De rode draad bij mentale fitheid

Natuurlijk is het zo dat veerkrachtig zijn goed is en we voelen allemaal op onze klompen aan dat balans beter is dan disbalans. En als je de keuze hebt tussen mentaal fit of mentaal uitgeblust te zijn, ja dan is de keuze voor de hand liggend. Maar daarmee is nog niet duidelijk wat er precies bedoeld wordt.

Want wat is mentale fitheid precies? Wat voel je dan? Wat doe je dan anders dan wanneer je niet mentaal fit bent? Of wat is ervoor nodig om in balans te zijn, waar merk je dat aan? Daar is helaas geen vast recept voor, geen “one-size-fits-all”. Wat voor de een werkt, hoeft nog niet voor de ander te werken. Maar er is zeker wel een rode draad:

Dat je voelt dat je flexibel bent en dat er ruimte is naast de dingen die je moet doen en dat de balans tussen belasting en belastbaarheid zodoende de meeste tijd in het voordeel is van
de belastbaarheid. Anders gezegd: zorg ervoor dat hetgeen van je verwacht wordt, niet zwaarder is dan hetgeen je aan energie te geven hebt. Zorg dus ook dat je tijdig terug kunt schakelen indien dat nodig is en daarnaast tijd neemt om dingen te doen die je leuk vindt en tijd voor jezelf neemt.

Evenwicht tussen inspanning en ontspanning

Balans is hierbij dus het sleutelwoord, al kan deze voor iedereen weer anders liggen. Toch is het voor iedereen belangrijk dat er een evenwicht is tussen inspanning en ontspanning. Hard werken betekent ook hard rusten. En tegenover alle activiteiten die je onderneemt, hoe leuk ook, hoort ook ontspanning te staan.

Ga maar eens bij jezelf na, welke activiteiten onderneem je die je echt leuk vindt, en van welke activiteiten laad je ook echt op? Die laatste categorie is vaak veel kleiner, maar wel belangrijk om dat onderscheid te hebben. Maak maar eens een lijst van alle zaken waar je van geniet, die je leuk of fijn vindt en geef vervolgens aan van welke van deze zaken je ook daadwerkelijk oplaadt. En voel je dat je wat uit balans bent, onderneem dan actie, besteedt tijd aan die zaken die jou energie geven!