In onze vorige blog over de Koers best practices rondom begeleiden op afstand gaven we al aan, dat na een onwennige eerste reactie, we hier toch veel positiever tegenover staan dan op voorhand gedacht.

Want wat blijkt; ook op afstand kunnen we cliënten in beweging brengen en in hun kracht zetten. En dat is precies waar Koers voor staat. Vanuit de positieve psychologie mensen actief en oplossingsgericht helpen om mentaal in balans te komen en te blijven!

Klachtgericht versus krachtgericht

Wanneer je uit balans bent geraakt en hier klachten van ervaart, ligt het vaak voor de hand om als eerste aan de slag te gaan met het verminderen, verhelpen en of accepteren van deze klachten. Zodat je je weer beter kunt gaan voelen. We noemen dit klachtgericht werken. Niets mis mee natuurlijk. En soms ook echt noodzakelijk.

Waar mogelijk gaat Koers vanaf de start van begeleiding liever direct krachtgericht te werk. We kijken dan ondanks bestaande klachten, naar wat de cliënt nog wél kan; naar diens kwaliteiten en hoe deze ingezet kunnen worden om te herstellen. En naar wensen en behoeften om mentaal en fysiek gezond te kunnen zijn. Samen gaan we op zoek naar manieren om dit mogelijk te maken, uit te breiden en concreet vorm te geven.

Oplossingsgericht kijken naar problemen

Deze krachtgerichte benadering zorgt ervoor dat cliënten, ondanks klachten, toch in beweging komen. En dat is maar goed ook, want bij stilstand geen vooruitgang. Herstellen betekent bij Koers dus niet alleen uitrusten en bijkomen, maar juist ook activatie om het positieve de kans te geven zich uit te breiden. Wat lukt er nog wel? Wat heb je nodig zodat het wel lukt? Wie kan je hierbij helpen? Typische Koers vragen die de kans vergroten dat cliënten op een positieve en oplossingsgerichte manier gaan kijken naar hun problemen, in plaats van in een afwachtende houding stil blijven staan.

Actief in beweging komen – ook op afstand

Passend bij onze visie, dat actief in beweging komen eraan bijdraagt om mentaal gezond te worden en te blijven, betekent ook dat we na aanmelding direct en dus zonder wachtlijst met onze cliënten aan de slag gaan. Cliënten hebben dan in feite zelf al de eerste stappen voorwaarts gezet door over een soms hoge drempel te stappen om hulp te vragen. En dan willen wij ze niet tot stilstand brengen!

Ook nu, in tijden van online begeleiden op afstand, blijft dit ons devies. We merken dat cliënten het traject soms willen uitstellen totdat ze bij de psycholoog in de kamer aan zichzelf kunnen werken. Logisch. Maar juist deze mensen over de drempel helpen om online begeleiding op afstand een kans te geven, zorgt voor beweging de goede kant op. Niet stilstaan bij tegenslag, maar op zoek gaan naar mogelijkheden om toch vooruit te komen!

Oefenen met gedrag vanuit de eigen omgeving

We krijgen na de eerste online sessies regelmatig terug dat het ‘best meeviel’ en ‘eigenlijk wel prettig was’ om vanuit de thuisomgeving in contact te zijn met de psycholoog. Een bijkomend voordeel is dat cliënten door het beeldbellen soms direct kunnen oefenen met lastige situaties. Want tijd en ruimte vinden om een uur ongestoord met je psycholoog te kunnen beeldbellen, vraagt erom ruimte voor jezelf te nemen en grenzen aan te geven als je hierin beperkt wordt.

Als psycholoog observeer je dan ook letterlijk hoe cliënten omgaan met tegenslagen of hun eigen grenzen als bijvoorbeeld de verbinding hapert of ze toch gestoord worden tijdens de sessie. Een oefensituatie, waarop direct kan worden gereflecteerd. En met de nodige creativiteit en improvisatie kun je de cliënt via het beeldscherm met nog veel meer concrete oefeningen actief in beweging brengen. Daarvoor hoef je niet perse samen fysiek in dezelfde ruimte te zitten.

Best of both worlds

Nu we de voordelen van online begeleiden op afstand aan den lijve ondervinden, ligt het voor de hand om dit ook in de toekomst in te blijven zetten. Het zal de face to face contacten nooit volledig kunnen vervangen en dat hoeft ook niet. Deze zijn in sommige trajecten echt noodzakelijk voor essentiële informatie en verbinding tussen cliënt en psycholoog. Maar een combinatie van face to face en online begeleiding op afstand, een blended vorm dus, lijkt de toekomst te hebben.

Bij aanmelding op maat kijken naar wat tot de wensen en mogelijkheden behoort en daarbij optimaal gebruik maken van ‘best of both worlds’. Leren van nieuwe ervaringen, zo blijft ook Koers altijd in beweging!