Soms kunnen deelnemers van een training je goed verrassen. Met een goed geplaatste opmerking, specifiek inzicht of gewoon een rake vraag. Laatst vroeg een deelnemer aan mij “Hoe ga jij met je zwakke punten om? Hoe overkom jij die?”. Eigenlijk een hele simpele vraag, toch? Voor mij was het een vraag die nog nooit iemand aan mij gesteld heeft en ik heb deze vraag ook nooit aan mijzelf gesteld.

Na drie seconden om de vraag op mij in laten werken antwoorde ik “Niet!”. Nu werd de vraag en de discussie pas echt interessant want de vervolgvraag die ik mijzelf hardop stelde was “Vanuit welk perspectief ontwikkel ik mijzelf?”. Kijk ik vooruit of achteruit, kijk ik naar mijn sterke of zwakke punten of pak ik mijn ontwikkeling aan vanuit een ander perspectief?

Naar aanleiding van de discussie met de deelnemers kwam ik tot de volgende 3 stappen die voor mij erg goed werken.

1. Focus niet (teveel) op je zwakke punten

Onderzoek wijst uit dat een focus op je sterke punten en die verder ontwikkelen veel motiverender werkt dan focussen op je zwakke punten. Mensen die overwegend focussen op hun sterke punten zijn ook nog eens productiever. Dit geeft je te denken hoe bedrijven hun jaarbeoordeling doen waar de focus overwegend is op zwakke punten en hoe die weg te poetsen.

Als ik op mijn zwakke punten ga focussen verlies ik zicht op al die zaken die goed gaan en waar ik al goed in ben en voel ik een stress en spanning ontstaan om maar te moeten verbeteren. Niet echt gezond voor mij. Dit wil overigens niet zeggen dat je je zwakke punten moet negeren of vergeten, integendeel. Een gezonde dosis zelfkennis is van groot belang om de juiste keuzes te maken in je eigen ontwikkeling.

2. Ontwikkel datgene waar je energie van krijgt (en ook nog nuttig is)

Wat zou jij nu graag willen leren, willen ontwikkelen? Iets waar je energie van krijgt? Ik durf te wedden dat als je hier alleen al aan denkt dat je een glimlach op je gezicht hebt en je lekker gaat voelen. Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen hoe motiverend het werkt als je dit ook daadwerkelijk doet. De grap is dat als je dit doet de kans groot is dat je, als vanzelf, ook aan je zwakke punten werkt zonder dat je dit expliciet in de gaten hebt. Dubbel voordeel dus.

3. Realiseer je waar je (al) goed in bent (geworden)

Op gezette tijden is het handig om je te realiseren waar je al goed in bent en jezelf hieraan te herinneren. Daarnaast loont het de moeite om, wanneer je stap 2 hebt uitgevoerd, na te gaan waar je nu beter in bent geworden, welke nieuwe dingen kan je nu?

Nu komt een belangrijke vraag. Hoe kan je al je goede punten inzetten om geen of minder last hebben van je zwakke punten? Deze vraag zorgt ervoor dat je alternatieven voor handen hebt voor je negatieve punten vanuit een positief perspectief.

Wat dit mij oplevert is niet alleen plezier in leren maar ook een breder perspectief terwijl ik leer, ik leer dus meer met een open blik. Ik had geen flauw idee dat ik dit zo deed totdat iemand mij erom vroeg. Dit is hoe het voor mij werkt.

Hoe ga jij om met je zwakke punten?