Psychologisch onderzoek kan meer duidelijkheid geven over de achtergrond van psychische problematiek, de mogelijkheden en krachten en kan helpen bij het kiezen van de best passende behandelmogelijkheden. Bij Koers kun je terecht voor zowel psychodiagnostisch als neuropsychologisch onderzoek.

Welke vragen worden beantwoord?

Psychodiagnostisch onderzoek: Zijn er psychische beperkingen te objectiveren?

Neuropsychologisch onderzoek: Zijn er cognitieve beperkingen te objectiveren?

Zo ja, welke en wat betekent dit gezien de arbeidssituatie? Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot werkhervatting? Wat zijn eventuele sterke punten op persoonlijkheids- of cognitief vlak die zwakkere punten kunnen compenseren en hoe kunnen deze het beste ingezet worden? Wat is de prognose ten aanzien van mogelijke beperkingen? En hoe kan een werknemer hierin het beste ondersteund worden?

Wanneer kan dit onderzoek wenselijk zijn?

Psychodiagnostisch onderzoek

 • Indien er sprake is van verzuim wegens psychische klachten
 • Indien er sprake is frequent verzuim om onduidelijke redenen
 • Indien een eerder vastgestelde medische beperking het verzuim onvoldoende lijkt te verklaren

Neuropsychologisch onderzoek

 • Indien er sprake lijkt van cognitieve achteruitgang
 • Indien re-integratie na CVA/NAH lijkt vast te lopen
 • Indien een eerder vastgestelde psychische stoornis cognitieve klachten onvoldoende lijkt te verklaren

Welke deelgebieden worden onderzocht?

Psychodiagnostisch onderzoek

 • Persoonlijkheid
 • Omgang met moeilijke situaties
 • Werkhouding
 • Functie mogelijkheden lijst (FML)
 • Optioneel: intelligentie

Neuropsychologisch onderzoek

 • Intelligentie en achteruitgang hierin
 • Aandacht en concentratie
 • Verwerkingssnelheid
 • Planningsvermogen en cognitieve flexibiliteit
 • Geheugen
 • Omgang met moeilijke situaties

Werkwijze

Na aanmelding volgt binnen 24 uur een afspraak met een psycholoog en binnen 5 werkdagen een intakeconsult. Gevold door een onderzoek inclusief intake van een uur, welke meestal op 1 dag worden uitgevoerd. Na afloop van het onderzoek volgt de rapportage en een adviesgesprek. De maximale doorlooptijd van aanmelding onderzoek tot en met adviesgesprek is 4 tot 5 weken.

Terugkoppeling aan werkgever en bedrijfsarts

Voorafgaand aan de intake zal er telefonisch overleg plaatsvinden met de leidinggevende en bedrijfsarts ter verheldering van de vraag. Na afloop van het onderzoek ontvangen cliënt, leidinggevende en eventueel bedrijfsarts de rapportage en het advies.

Onderzoeker & criteria

Psycholoog met basisaantekening Psychodiagnostiek, GZ-psycholoog, of een A&G/A&O/NIP psycholoog onder supervisie van een GZ-psycholoog. Inclusiecriteria; gemotiveerd voor onderzoek en een goede beheersing van de Nederlandse taal. Exclusiecriteria; verslavingsproblematiek (alcohol- gok of drugs).