wanneer psychologische ondersteuning

Betrokken of bemoeial?

Wanneer psychologische ondersteuning
Wij merken dat managers zich best onzeker kunnen voelen als duidelijk wordt dat een medewerker psychologische ondersteuning nodig heeft. Maar hoe toon je betrokkenheid zonder druk op te leggen? En hoe voorkom je dat vragen als bemoeizucht worden ervaren? Als bedrijfsarts, HR-professional, arbeidsdeskundige of (case)manager, is het je taak om medewerkers naar optimale mentale fitheid te begeleiden.

Vaak is het best een lastig traject, wat mag gezegd worden en wat niet? Wil iemand wel geholpen worden en hoe help je iemand weer uit een impasse te komen? Ook is het lastig om vanuit stilstand een soort van methode te vinden om de medewerker weer in beweging te krijgen. Wat is privé en wat is werk gerelateerd, welke rol speelt het team hierin? Kent iedereen zijn rol en verantwoordelijkheden en hoe houd je als team bij elkaar de vinger aan de pols. Ervaart iedereen de veiligheid om aan te geven wanneer de emmer overloopt, ook bij elkaar? We zijn en reageren tenslotte niet allemaal hetzelfde. Hoe train je weinig gemotiveerde medewerkers met een op samenwerking gerichte gespreksstijl die iemands eigen motivatie en bereidheid tot verandering versterkt. Je wilt tenslotte dat iedereen en daarmee het team optimaal kan floreren.

Als bedrijfspsychologen werken wij al vanaf het begin nauw samen met verwijzers of andere verantwoordelijken binnen een onderneming. Behandeltrajecten zijn erop gericht dat iemand in een vroeg stadium ondersteuning krijgt en niet nóg verder mentaal en fysiek uit balans raakt. Maar onze betrokkenheid is al eerder aanwezig. Zo kunnen we aandacht geven aan het laten ‘stromen’ van de ontwikkelwensen, waarbij er gewerkt wordt aan het vergroten van vaardigheden, klachten zijn niet meteen opgelost, maar we kunnen wel de mentale veerkracht trainen.

We creëren nieuwe gedragspatronen en voorwaarden om tot verdere groei te komen, als individu én als team. Zo geven wij leidinggevende als professionele partner een belangrijke rol in het ‘beter worden’ maar vooral ‘mentaal fit houden’ van de medewerker(s). Betrokkenheid wordt hierin als vanzelfsprekend ervaren.