Verzuim onder Millennials en Gen Z

Veerkrachtige teams

Vaak wordt gedacht dat veerkracht een aangeboren kernwaarde is: je hebt het of je hebt het niet. Dit is slechts een halve waarheid, want veerkracht kun je zeker ontwikkelen. Het is een vaardigheid die individueel of als team versterkt kan worden. Wat kenmerkt veerkrachtige personen? Veerkrachtige mensen kunnen effectief omgaan met stress, veranderingen omarmen, hobbels overwinnen en ten alle tijden een gevoel van welzijn behouden. Wat kun je actief doen om de veerkracht te behouden of te ontwikkelen?

Aandachtspunten voor veerkrachtige teams

Onderling begrip en support 

Het is belangrijk onderling begrip te bewerkstelligen tussen de verschillende teamleden: waar liggen de (overleg) behoeften en wat is ieders achtergrond? Denk aan verschillende generaties op de werkvloer, of een andere culturele achtergrond. Tijd en ruimte om verhalen en ervaringen in het werk te delen geeft verbinding in een omgeving waarin zo iedereen zich veilig kan voelen.

Samenwerken en open communicatie

Structureel (fysiek) samenwerkende teams, zijn beter in staat de diverse uitdagingen aan te gaan en problemen op te lossen. De trend is dat we steeds meer thuis zijn gaan werken. Zo spreken we elkaar in grote groepen via Zoom, maar regelmatig fysiek overleg is belangrijk en werkt uiteindelijk drempelverlagend om ook de lastige zaken sneller te bespreken. Transparantie en het delen van zorgen en het geven van constructieve feedback dragen bij aan individuele veerkracht. 

Ontwikkeling van individuele vaardigheden

Bij Koers bieden we diverse trainingen aan voor het ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan de veerkracht van het team. Daar waar onderliggende problemen blijven liggen, is iedereen geneigd een eigen koers te varen. Het team valt uiteen wat mogelijk tot individuele onzekerheden leidt. In een ontwikkeltraject van Koers is de pragmatische aanpak als volgt: probleemanalyse, verandering creëren, coaching en de verandering verankeren voor de toekomst. Zie voor meer informatie: https://koersbedrijfspsychologie.nl/team-begeleiding.

Veerkrachtig tijdens veranderingen

Zeker tijdens grote veranderingen op de werkvloer kan het stressniveau oplopen. Hoe behoud je dan je veerkracht? Concentreer je op aspecten van de verandering die zelf te beïnvloeden zijn. Dit kan helpen om het gevoel van controle te behouden. En ook hierin geldt: praat met collega’s die zich in dezelfde situatie bevinden. Wees ook niet te streng en accepteer de realiteit. Veranderingen kosten nu eenmaal tijd om zich te stabiliseren. Een positieve mindset draagt bij aan veerkracht, veranderingen bieden ook kansen voor groei en ontwikkeling. En stel je doelen zo in dat ze ook voor dat moment realistisch en daarmee haalbaar zijn.

Welzijn

Fysieke gezondheid (bevorderen) is essentieel in het trainen van veerkracht. Naast het bieden van handvatten voor stressmanagement, flexibele werkuren en een gezonde balans tussen werk en privéleven is ook gezonde voeding en voldoende slaap belangrijk.

Kortom, veerkracht op de werkplek wordt vaak niet alleen beïnvloed door individuele kenmerken, maar ook door de dynamiek en cultuur binnen het team. Het opbouwen van een veerkrachtig team bevordert het welzijn van individuele teamleden en draagt bij aan het succes van de organisatie als geheel en het welzijn van je teamleden.