Verminder stress tijdens warme dagen

Hechtingsproblemathiek

Tijdens een van de interne middagen waar psychologen van Koers elkaar treffen voor een theoretische verdieping en/of een vergroting van vaardigheden, ging het deze keer over Hechting. Paul Brans (psychotherapeut) en Annemieke Brans (orthopedagoog-generalist en IMH specialist) waren hiervoor te gast om te spreken over dit thema.

Wat is hechting
Hechting vindt plaats in je eerste levensjaren, ongeveer in de eerste 1000 dagen. Hechting ofwel een (intieme) verbinding/vertrouwensband aangaan met andere mensen, staat centraal in het leven van mensen. Niet alleen wanneer je nog een baby of peuter bent, maar gedurende je hele leven. De mate waarin de ouder(s) (verzorger) in staat is adequaat te reageren en om te gaan met de emoties/angsten van een kind en het hiermee vertrouwen te geven en veiligheid te bieden, zijn bepalend voor hoe je als volwassen in het leven staat. Uit deze hechtingsrelaties leer je te vertrouwen op jezelf, maar ook op andere mensen. Je haalt er innerlijke kracht en levensvreugde uit. Ook door het bijdragen aan het leven van anderen ervaar je kracht en plezier. Hechting speelt in je leven in elke relatie een rol, dus ook in je werkrelaties.

Soorten gehechtheidsrelaties: 

  1. Veilig
  2. Vermijdend
  3. Ambivalent
  4. Gedesorganiseerd/gedesoriënteerd 

Mensen hebben hechtingsrelaties met verschillende personen. En ze komen aan de oppervlakte wanneer stress en spanning zijn intrede doet. Situaties op het werk, de intense samenwerking met collega’s vragen veel van je hechtingsstijl en de onderlinge stijlen hebben effect op het functioneren van mensen in organisaties. Wanneer managers hier bewust mee omgaan heeft dit een groot effect op teams en organisaties.

  1. Veilige hechting – Veilig gehechte mensen/werknemers hebben het gevoel dat ze geaccepteerd worden door hun collega’s en kunnen ook prima alleen werken. Hun werk en privé is in balans en ze hebben veel verschillende relaties met diverse mensen en karakters. Ze kijken met vertrouwen naar het leven en nieuwe ervaringen.
  2. Vermijdend hechting – Vermijden gehechte mensen/werknemers zijn afstandelijk en zullen altijd als eerste proberen zelf hun problemen op te lossen. Ze hebben niet het gevoel op anderen te kunnen rekenen, ook hebben ze vaker meningsverschillen. Vaak zijn ze ontevreden over hun eigen werk en ervaren veel stress.
  3. Ambivalente hechting – Ambivalent gehechte mensen hebben ouders gehad die overbezorgd, inconsequent en/of onvoorspelbaar waren. Werknemers vanuit deze hechting durven vaak geen initiatieven te nemen en zijn sterk afhankelijk van de mening van anderen.
  4. Gedesorganiseerde/gedesoriënteerde hechtingsstijl – Werknemers met gedesorganiseerde hechting hebben geen vertrouwen in zichzelf of in anderen. Deze hechtingsstijl kan voortkomen uit verwaarlozing of misbruik. Pijn, trauma of angst is hierbij de basis. Sociaal gezien is men vaak in de war en weet niet hoe er gereageerd moet worden in sommige situaties. Men heeft moeite met relaties; er is toenadering, maar ook vermijding.

Werkgevers en managers
De relatie tussen werkgever en werknemer wordt ook beïnvloed door de hechting van beide personen en kan bepalend zijn voor hun onderlinge relatie. Voor het slagen van de organisatie en het team is het daarom van belang om inzicht te krijgen in de aanwezige individuele hechtingsstijlen. Voor het individu kan een inzicht in de eigen hechtingsstijl veel inzicht geven in het goed of minder functioneren op de werkvloer/in het team.

Co-regulatie
Hechting gaat altijd door, er is sprake van hechting in elke relatie tot anderen. Hoe intiemer die relatie, hoe sterker de herhaling. Je bent als persoon onderdeel en uitvoerder van co-regulatie. Wat inhoudt dat je je onbewust afstemt op de ander, niet alleen in acties maar ook op gevoelsniveau. Voor iemand die uit een onveilige hechting komt kun je als werkgever/manager extra focussen op een ‘veilige’ werkvloer. Wanneer het dan even niet lekker loopt voor de werknemer voelt deze toch de veiligheid voor een reflecterend gesprek. Co-regulatie kan zo ook gezondheid, herstel en groei bevorderen. 

Deze Koersmiddag was weer zeer leerzaam en verdiepend.

Hechtingsstijlen vanuit ouder-kind relatie