Loopbaanontwikkeling

Bij loopbaanontwikkeling zoomen we in op de eigenschappen en talenten van de werknemer op cognitief vlak, qua persoonlijkheid en werkhouding. De medewerker krijgt inzicht in krachten en valkuilen en een helder beeld op welke vlakken verdere ontwikkeling en vaardigheden nodig zijn om een functie goed en met plezier te kunnen uitvoeren.

Met welke loopbaanvraagstukken kun je bij ons terecht?

Waar ligt de interesse van de werknemer?
Welke branche en functierichting zou hierbij aansluiten?
Wat zijn mogelijkheden op het gebied van werk(hervatting) of toekomstige functies?
Wat zijn passende studies of leertrajecten?

Op welke manier zetten wij loopbaanbegeleiding in?

Binnen een begeleidingstraject kan het voorkomen dat na herstel van een medewerker de hulpvraag verschuift naar loopbaanontwikkeling. Soms is het op een verkeerd spoor zitten qua werk een belangrijke reden dat iemand is uitgevallen en komt dit tijdens een individueel begeleidingstraject naar voren. Maar ook zonder een aanleiding als verzuim of herstel, is het mogelijk om een loopbaanontwikkeltraject te volgen bij een bedrijfspsycholoog.

Resultaat van loopbaanontwikkeling

Het resultaat van een loopbaan ontwikkeltraject is veelzijdig. Soms wordt er in de huidige functie iets aangepast waardoor het werk weer ‘past’ en soms besluiten cliënten te veranderen van functie of wordt besloten om uit dienst te gaan. Binnen loopbaanontwikkeling onderscheiden wij 2 type trajecten; Loopbaancoaching en Loopbaanonderzoek. Deze trajecten kunnen afzonderlijk, maar ook gecombineerd worden ingezet.

Loopbaancoaching met 1 op 1 gesprekken

Aan de hand van gesprekken en oefeningen wordt gekeken naar vragen als: Wie ben je? Wat zijn je drijfveren? Welke talenten heb je? Welke eerste stappen zou je kunnen zetten? Ook bespreken we werkwaarden, basisbehoeftes en motivatie. En gaan we samen na wat werk-gerelateerde energiebronnen en kwaliteiten zijn. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om feedback, feedup en feedforward te vragen in de (werk)omgeving, wat een mooie basis is om de loopbaan weer een boost te geven en gerichte keuzes te maken.

Loopbaanonderzoek met vragenlijsten

Hieronder verstaan we een uitgebreid onderzoek aan de hand van vragenlijsten en tests, gericht op de loopbaan van een medewerker. Een loopbaanonderzoek kan wenselijk zijn indien; Onduidelijk is waar de sterkte- en zwaktepunten van een werknemer liggen. Indien de huidige functie niet (meer) aansluit bij de capaciteiten en wensen van de werknemer en het onduidelijke is wat wel tot de wensen en mogelijk behoort. Indien demotivatie of ongeschiktheid voor de huidige functie lijkt te leiden tot psychische klachten. Tijdens een loopbaanonderzoek kunnen diverse deelgebieden worden onderzocht zoals intelligentie, persoonlijkheid, interesse en werkhouding.