Bij loopbaanontwikkeling zoomen we in op de eigenschappen en talenten van de werknemer op cognitief vlak, qua persoonlijkheid en werkhouding. De medewerker krijgt inzicht in krachten & valkuilen en een helder beeld op welke vlakken verdere ontwikkeling en vaardigheden nodig zijn om een functie goed en met plezier te kunnen uitvoeren.

Loopbaancoaching

Met 1-op-1 gesprekken

Bij loopbaancoaching wordt aan de hand van gesprekken en oefeningen gekeken naar vragen als: Wie ben je? / Wat zijn je drijfveren? / Welke talenten heb je? / Welke eerste stappen zou je kunnen zetten? Ook bespreken we werkwaarden, basisbehoeftes en motivatie (intrinsiek en extrinsiek). En wat werk gerelateerde energiebronnen en kwaliteiten/sterke kanten zijn. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om feedback, feedup en feedforward te vragen in de (werk)omgeving, wat een mooie basis is om de loopbaan weer een boost te geven en gerichte keuzes te maken.

Loopbaanonderzoek

Met onderzoeksvragenlijsten

Onder loopbaanonderzoek verstaan we een uitgebreid onderzoek aan de hand van vragenlijsten en tests gericht op de loopbaan van een medewerker. Een loopbaanonderzoek kan wenselijk zijn indien: Onduidelijk is waar de sterkte- en zwaktepunten van een werknemer liggen. Indien de huidige functie niet (meer) aan lijkt te sluiten bij de capaciteiten/wensen van de werknemer en het onduidelijk is wat hij/zij wel zou willen of kunnen. Indien demotivatie/ongeschiktheid voor de huidige functie lijkt te leiden tot psychische klachten. Tijdens een loopbaanonderzoek kunnen diverse deelgebieden worden onderzocht zoals intelligentie, persoonlijkheid, interesse en werkhouding.

Download in pdf »
Info & offerte aanvragen »
Koers diensten »