Introductie GRIP: “Inspiratie en tools om aan het roer te staan van je eigen vitaliteit, gecombineerd met goed gefundeerde psychodiagnostiek”

Vanaf september 2017 voegt Koers de GRIP-ontwikkeltool toe aan haar aanbod om mensen zo snel mogelijk, maar zeker ook duurzaam in hun kracht te krijgen. In dit bericht leest u meer over GRIP en over de mogelijkheden die Koers u met GRIP kan aanreiken.

 

Wat is GRIP?

GRIP maakt mensen bewust van hun eigen mentale batterij en biedt op een aantrekkelijke en laagdrempelige manier handvatten om die batterij verder op te laden – of goed opgeladen te houden. Zo wordt de deelnemer geïnspireerd om aan het roer te staan van zijn/haar vitaliteit, werkplezier en levensgeluk. Eigen regie en zelfstandig aan de slag zijn dus belangrijke waardes in de GRIP-methode.

GRIP bestaat grofweg uit twee onderdelen:

  • Meten (…is weten): Een grondig gevalideerde vragenlijst, die deelnemers en professionals (psychologen en bedrijfsartsen) meer inzicht geeft in de voorwaarden tot herstel, de aard van de klachten en dus in de essentiële ingrediënten die nodig zijn om weer te floreren op het werk en in het persoonlijk leven. Alle aspecten van mentale fitheid worden gemeten, doordat verschillende psychologische testen zijn samengevoegd. De deelnemer krijgt inzicht in zijn/ haar ‘mentale batterij’ en ziet direct welke elementen daarvan prima in orde zijn en welke aandacht behoeven. De resultaten worden vergeleken met data van een landelijke benchmark (die ieder jaar wordt aangevuld en aangepast met de meest recente onderzoeksdata). Invullen van de startmeting kost maximaal 30 minuten.
  • Aan de slag: Op basis van de score op de mentale batterij en de persoonlijke aandachtspunten om die batterij te verbeteren, krijgt de deelnemer advies om aan de slag te gaan in GRIP. Er zijn op dit moment 56 modules over specifieke thema’s waarin relevante informatie, inspiratie, opdrachten en scans staan (en er komen er geregeld nieuwe bij). Thema’s zijn bijvoorbeeld assertiviteit, balans, drijfveren, acceptatie, etc. Deelnemers werken in GRIP aan het behalen van een persoonlijk ontwikkeldoel én het vullen van de ‘mentale batterij’. De voortgang wordt gevisualiseerd op de persoonlijke pagina van de deelnemer. Waar nodig biedt Koers aan de individuele deelnemer de mogelijkheid ondersteuning te vragen van een (online) coach.

 

Hoe werkt GRIP?

De deelnemer doorloopt vier fases:

fases GRIP

toelichting fases GRIP

Hoe kan GRIP gebruikt worden?

Aangezien GRIP een veelzijdig instrument is, kan Koers verschillende mogelijkheden aanreiken om het in te zetten. Dit zijn de belangrijkste:

  • Een ‘boost’ aan je vitaliteit: deelnemers worden uitgenodigd GRIP te gebruiken om zich te ontwikkelen en om regie te nemen over hun vitaliteit en werkplezier. Deze mogelijkheid is ‘op afroep’ beschikbaar voor individuele medewerkers, of voor een groep deelnemers tegelijk.
  • Van zorgen naar regie: wanneer een medewerker zich zorgen maakt over de mentale belastbaarheid (of de manager of bedrijfsarts heeft die zorgen over deze persoon), kan GRIP worden ingezet om een solide beeld te krijgen van de mentale batterij. Vanaf bepaalde scores wordt de deelnemer vrijblijvend benaderd door een bedrijfspsycholoog en gevraagd of die persoon extra begeleiding zou willen hebben. Ook ontvangt (bij akkoord van de deelnemer) de bedrijfsarts een overzicht van de score en komt er een kort advies aan alle partijen, gericht op herstel. GRIP kan mensen een helpende hand bieden om inzetbaar te blijven, waarbij de gebruikte screening solide is en recht doet aan o.a. privacy-eisen.
  • Direct al aan de slag vanaf de intake: Koers gaat GRIP bij alle intakes inzetten. Zo wordt de deelnemer vroegtijdig aangemoedigd om zelf regie te nemen; de scores en de voortgang kunnen vervolgens mooi worden meegenomen in het begeleidingstraject. Als de deelnemer daarmee akkoord is, ontvangt de bedrijfsarts ook een overzicht van de scores en later in het traject ook van de voortgang.
  • E-coaching: waar gewenst kan de online tool worden aangevuld met een e-coach (een psycholoog van Koers).
  • Meting op team- of organisatieniveau: Vanaf minimaal 8 deelnemers kan er een algemeen beeld worden gemaakt van een team of afdeling. Hiermee ontvangt de manager of directie informatie over de aanknopingspunten om de mentale fitheid van de medewerkers te vergroten.

 

Meer weten over Koers & GRIP? Bel of mail ons via 085-9020307 / info@koersbedrijfspsychologie.nl