Laat je toegevoegde waarde zien als zorgprofessional

De meeste bedrijfsartsen en andere zorgprofessionals zijn ‘echte’ professionals: het zijn mensen met een grote inhoudelijke kwaliteit, die de zorg voor de cliënt hoog in het vaandel dragen. Zaken zoals commercieel bezig zijn, nadenken over het goed ‘managen’ van een klantrelatie of het zorgen voor meer werk bij een klant staan meestal niet in de top 3 van favoriete activiteiten. Veel genoemde redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld dat hiervoor geen affiniteit is, dat het niet bij de werkzaamheden hoort of dat het spanning veroorzaakt.

Zonde! Dat zouden wij zeggen.
Waarom? Omdat de markt verandert: de klant vraagt steeds vaker om duidelijk te laten zien wat je toegevoegde waarde is. Er kan niet meer vanuit worden gegaan dat een klant een blijvende klant is. Zeker voor zelfstandigen is het werven van nieuwe klanten heel belangrijk, maar ook het ‘uitbouwen’ van bestaande klanten. En last but not least: actief bezig zijn met de klantrelatie zorgt meestal voor een verhoging van de kwaliteit van je werk omdat je beter kunt inspelen op de vragen die er leven.
Werk aan de winkel dus.

Deze nascholing is bedoeld om professionals de drempel over te laten stappen en concrete tools in handen te geven hoe het terrein van klantbeheer en klantenwerving bewandeld en benut kan worden. Dit wordt benaderd vanuit verschillende methodes en theorieën uit de praktijk. De theorie wordt direct in de praktijk gebracht en er wordt gewerkt met best practice voorbeelden.

De deelnemer kan na afloop van de nascholing:

  • Een klantanalyse maken: wat zijn mogelijkheden bij bestaande klanten, wat zijn tools om daar actief mee aan de slag te gaan op een manier die bij de deelnemer past
  • Inschatten wat goede verkoopmomenten zijn en hoe dit gesprek het beste kan worden gevoerd op een professionele manier
  • Helder vertellen wat zijn/haar toegevoegde waarde is
  • Beoordelen wat hij/zij kan doen bij een verstoorde klantrelatie

Doelgroep: Bedrijfsartsen, huisartsen, casemanagers, (HR)managers, arbeidsdeskundigen
Accreditatiepunten: 6 voor (bedrijfs)artsen