Aanmelden kan eenvoudig en snel via het aanmeldformulier cliënt.
Binnen 1 werkdag ontvangen de cliënt, leidinggevende, bedrijfsarts en aanmelder (bv. HR, casemanager, arbeidsdeskundige, projectbureau) een bevestiging per email.

De eerstvolgende werkdag neemt de psycholoog telefonisch contact op met de cliënt voor het plannen van een intakegesprek, dat doorgaans binnen 5 tot 7 werkdagen plaatsvindt. Wij zijn direct inzetbaar zonder wachtlijst.

Onze psychologen werken vanuit Koers locaties door het hele land. Onze begeleiding kan daardoor altijd plaatsvinden in de woon- of werkomgeving van de cliënt, met een maximale reistijd van 30 minuten.

Onze bedrijfspsychologen (GZ, A&O, A&G, NIP, psychotherapeut) zijn no-nonsense professionals van senior niveau met ruime ervaring in het werkveld Arbeid & Gezondheid.

Typerend voor Koers psychologen is;

• Pragmatisch en oplossingsgericht, no-nonsense houding
• Een frisse, verhelderende blik op complexe zaken
• Daadkrachtig en snelheid van handelen
• Kennis van psychologische processen én van het bedrijfsleven
• Klantgerichtheid; maatwerk is altijd de standaard

Kijk op de team pagina voor meer informatie over de Koers psychologen.

Ben je zelf psycholoog en wil je meer informatie over het aansluiten bij ons netwerk? Kijk dan op de Koers vacature pagina.

De intakeprocedure bij Koers bestaat uit afname van een intake-vragenlijst, gevolgd door een intakegesprek en toegang tot de online ontwikkeltool GRIP.

Het intakegesprek van circa 1 tot 1,5 uur is gericht op kennismaken, het bespreken van de situatie en het in kaart brengen van verwachtingen en doelen van de cliënt.

De psycholoog neemt na het intakegesprek contact op met de leidinggevende en de bedrijfsarts om ook de werkcontext en de onderlinge doelen en verwachtingen in kaart te brengen.

Op basis van alle verkregen informatie zal de psycholoog een passend begeleidingsvoorstel maken en een bijbehorende offerte opstellen.

De kosten voor de intakeprocedure bedragen € 425,- (exclusief BTW).
Download informatie en offerte intakeprocedure.

In het begeleidingsvoorstel adviseert de psycholoog over het type begeleidingstraject en vermeldt hierbij de hierbij gestelde doelen, een prognose en de gemaakte afspraken over de onderlinge communicatie.

Het type begeleidingstraject en de prognose is afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek. We gaan hierbij uit van de verschillen van individuen en situaties, die maken dat maatwerk in ieder traject vereist is.

Het begeleidingsvoorstel wordt eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de cliënt en wordt daarna gedeeld met de leidinggevende. De bedrijfsarts ontvangt een meer inhoudelijk onderbouwd voorstel.

Na akkoord op het inhoudelijke en financiële voorstel kan het begeleidingstraject direct starten. Begeleidingstrajecten via Koers komen volledig voor rekening van de werkgever.

Afhankelijk van de complexiteit van de klachten, de hulpvraag en doelen van de cliënt adviseert de psycholoog over een passend begeleidingstraject.

Welke hulpvragen passen binnen een Koers traject?

Verbeteren van werk/privé balans.
Herstel van energiebalans met aandacht voor klachten als somberheid en angst.
Verbeteren van persoonlijke balans met aandacht voor het vergroten van assertiviteit, verminderen perfectionisme en beter voor zichzelf leren zorgen.

Accepteren van zelf en huidige situatie.
Verwerken van traumatische/ingrijpende ervaringen.

Begeleiding bij werkhervatting.
Loopbaan (her)oriëntatie bij twijfel over loopbaan.

Wat voor type trajecten pakt Koers op?

Preventief
Gericht op voorkomen van uitval en waarbij sprake is van:
Een licht verstoorde energiebalans/persoonlijke balans en/of werk-privé balans.
Lichte klachten zoals vermoeidheid, slechter slapen en prikkelbaarheid.

Curatief
Gericht op herstel, hervatting van werk en waarbij sprake is van:
Fors verstoorde energiebalans/persoonlijke balans en/of werk-privé balans.
Klachten als zware vermoeidheid, forse slaapproblematiek, stressklachten, concentratie- en/of geheugenklachten, burn-out klachten en somberheid.

Ontwikkeling
Gericht op het vergroten van werkplezier en het verbeteren van de werk-privé balans en waarbij geen sprake is van een verstoorde energiebalans of klachten.

Basiselementen en technieken 

Naast de specifieke hulpvraag en doelen wordt er gewerkt aan basiselementen voor veerkracht, zoals het hebben van een gezonde leefstijl, balans tussen werk en privé en het kiezen van een richting waarin men gelukkig is en kan blijven.

Koers psychologen werken ook met technieken uit o.a. de cognitieve gedragstherapie, systemisch werken, EMDR, ACT en ervaringsgerichte technieken.

Binnen begeleidingstrajecten maakt Koers gebruik van de ontwikkeltool GRIP. Deze online ontwikkeltool maakt cliënten bewust van hun eigen mentale batterij en biedt op een laagdrempelige manier handvatten om die batterij verder op te laden – of goed opgeladen te houden. Zo wordt de cliënt geïnspireerd om aan het roer te staan van zijn/haar vitaliteit, werkplezier en levensgeluk.

In veel gevallen vindt er gedurende het Koers traject een driegesprek op de werkvloer plaats met de cliënt, de leidinggevende en de psycholoog. Hierin worden de voortgang van het traject en de voorwaarden voor duurzaam herstel besproken. Uiteraard gaat dit gesprek over de werksetting en niet over privézaken.

Wij werken graag vanaf het begin nauw samen met betrokken partijen zoals de bedrijfsarts en de werkgever van de cliënt. Natuurlijk alléén na schriftelijke toestemming van de cliënt en indien dit niet conflicteert met de doelen van de begeleiding.

Aanmelden cliënt »
Meer informatie »
Onze Koers events »