Wendbaarheid is een mooie term, die kan betekenen dat je jezelf leert om de vraag te stellen “Doe ik in het hier & nu nog datgene, dat zowel het beste past bij de context waar ik me in beweeg als die het beste past bij mijn drijfveren, energiegevers en capaciteiten?” Het lijkt er op alsof deze term de opvolger is van Duurzame inzetbaarheid. Mooie, maar ook moeilijke begrippen doordat het vaak heel ‘groot’ wordt en dat ontmoedigt ermee aan de slag te gaan. Stel je zelf eens de vraag “Waarom is dit begrip urgent voor mij of mijn organisatie?” “Waarvoor is dit mogelijk een oplossing, en wat maakt dat ik daarin een rol zie voor mijzelf als professional?” Hoe meer je namelijk antwoord hebt op die vragen, hoe gerichter je invulling kan geven aan deze term binnen je bedrijf. Koers heeft een ‘kapstok’ ontwikkeld met zaken die van belang zijn als het gaat om wendbaarheid. Onderdelen hiervan zijn bijvoorbeeld het aansluiten bij het veranderstadium van je klant, interdisciplinaire samenwerken en heel goed weten wat je belang is (voor jou en voor de organisatie). Hoe meer de ander ook geprikkeld wordt in zijn of haar belangen, hoe groter de kans op succes is. Daarbij helpt een faciliterende houding meer dan een houding van overtuigen. Tijd, ruimte en continue aandacht zijn dus ook onmisbaar in deze ….