Leer uw veerkracht te vergroten: nu en in de toekomst
Er zijn momenten in het leven waarop de energiebalans en het (werk)plezier onder druk komen te staan. Je voelt je minder vitaal. Soms is dit van korte duur, soms van langere duur. Vaak lukt het ons om daar zonder ‘kleerscheuren’ doorheen te komen, soms gaat dat moeizamer. Dat hoort bij het leven. Hoe alerter je bent op wat jouw voorwaarden om in balans te blijven en hoe beter je weet om te gaan met ‘hobbels op de weg’, hoe groter de kans dat je niet vast loopt.

 

Mentaal fit
Deze coaching is gericht op de begeleiding van medewerkers om mentaal fit te blijven, nu en in de toekomst. Dat betekent dat je leert wat de voorwaarden zijn om goed tot je recht te komen, in je energie te blijven en hoe je daar in de huidige situatie gehoor aan geeft. Ook kan het een specifieke vraag betreffen, bijvoorbeeld het vergroten van assertieve vaardigheden, omgaan met trauma of verlies of het verbeteren van de algemene belastbaarheid. De factor werk is steeds van belang: wat heb je nu en in de toekomst nodig om met plezier en energie naar het werk te blijven gaan? Wat kan je daar zelf aan doen en hoe kan je team of manager je hierin helpen?

De medewerker maakt met de coach een persoonlijk plan van aanpak rondom de adviesvraag. Hierbij wordt ook bekeken hoe collega’s, de werkgever en de thuissituatie kunnen ondersteunen. Tussen de sessies wordt gewerkt met huiswerkopdrachten.

De coach is een psycholoog, waardoor gedragsadviezen en oefeningen gecombineerd worden met inzicht in drijfveren, capaciteiten en valkuilen.

 

Praktisch
Aanmelden kan via het formulier aanmelden vitaliteitscoach

Deze begeleiding staat redelijk gelijk met de begeleiding die vaak via de huisarts wordt ingeschakeld (POH-GGZ). Alleen werken wij zonder wachtlijst en veel meer oplossingsgericht.

Gemiddeld bestaat de begeleiding uit 2 tot 4 gesprekken van 1 uur.