Koers begeleidt allerlei soorten teams waarin dilemma’s spelen waar het team en de manager samen te weinig grip op ervaren. Deze zaken kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld de werkdruk, de vitaliteit, de performance en de manier van samenwerken. Hieronder leest u meer over onze inzet bij teamtrajecten en over onze werkwijze in deze tak van sport.

Wanneer kun je aan Koers denken voor een teamtraject?

  • Het team en/of de manager loopt vast in eerder genoemde ontwikkelingen waardoor het team niet meer goed functioneert en/of er risicofactoren zijn;
  • Er zijn al diverse zaken geprobeerd zonder het gewenste effect;
  • Het vraagstuk is te complex om op te lossen met de aanwezige managementkennis;
  • Er is in het hier & nu een concrete, urgente vraag én er is een wens is deze op een duurzame, pragmatische manier op te lossen.

En ook ….

In het dagelijkse werk kom je dilemma’s tegen waarop je vastloopt ondanks je goed gevulde ‘gereedschapskist’. Er ontstaat een wens om de geleerde tools in de huidige situatie toe te passen en bij te leren wat er nog mist om het dilemma op eigen kracht op te lossen.

Kortom: wij komen in beeld als er meer nodig is dan wat standaard geleerd is in de doorlopen management developmenttrajecten.   

Thema's en vragen
Kenmerkend in onze aanpak
Werkwijze
Resultaat

Voor vragen en ervaringen kunt u terecht bij onze managementcoach en Raymond Honings