Koers begeleidt allerlei soorten teams waarin dilemma’s spelen waar het team en de manager samen te weinig grip op ervaren. Deze zaken kunnen invloed hebben op bijvoorbeeld de werkdruk, de vitaliteit, de performance en de manier van samenwerken. Hieronder leest u meer over onze inzet bij teamtrajecten en over onze werkwijze in deze tak van sport.

Wanneer kun je aan Koers denken voor een teamtraject?

 • Het team en/of de manager loopt vast in eerder genoemde ontwikkelingen waardoor het team niet meer goed functioneert en/of er risicofactoren zijn;
 • Er zijn al diverse zaken geprobeerd zonder het gewenste effect;
 • Het vraagstuk is te complex om op te lossen met de aanwezige managementkennis;
 • Er is in het hier & nu een concrete, urgente vraag én er is een wens is deze op een duurzame, pragmatische manier op te lossen.

En ook ….

In het dagelijkse werk kom je dilemma’s tegen waarop je vastloopt ondanks je goed gevulde ‘gereedschapskist’. Er ontstaat een wens om de geleerde tools in de huidige situatie toe te passen en bij te leren wat er nog mist om het dilemma op eigen kracht op te lossen.

Kortom: wij komen in beeld als er meer nodig is dan wat standaard geleerd is in de doorlopen management developmenttrajecten.   

Thema's en vragen

Welke thema’s en vragen lopen vaak als een rode draad door onze teamtrajecten heen?

 • Gezondheid/ werkdruk/ vitaliteit: Hoe krijg ik grip op de ervaren werkdruk in mijn team/ afdeling?  Hoe creëer ik een gezonde, vitale omgeving waar mensen zelf regie nemen over hun gezondheid?
 • Inzetbaarheid/ verzuim: Hoe ontwikkel ik naar een vitaler team waarin de inzetbaarheid hoog is en waar inzetbaarheid betekent “ik ben er, ik draag bij en ik doe waar ik het beste in ben”?
 • Samenwerken/ veiligheid in het team: Hoe zorg ik (weer) voor cohesie en een cultuur waarin mensen elkaar opzoeken, feedback geven en elkaar optimaal versterken?
 • Productiviteit/ creativiteit: Hoe creëer ik de voorwaarden voor een groei in productiviteit en creativiteit, zodat mijn teamleden zelf met ideeën komen er ruimte is om te leren van elkaar en elkaar te versterken?
 • Mobiliteit (reorganisaties): Hoe zorg ik ervoor dat mensen blijvend met hun ontwikkeling bezig zijn? Hoe zorg ik ervoor dat mensen bewegen als het nodig is? Hoe zorg ik ervoor dat mijn team ondanks een reorganisatie goed blijft draaien en gezond blijft?
 • High performance team: Hoe maak ik van mijn team een top-team, hoe bereiken we het maximale met elkaar?
Kenmerkend in onze aanpak

Kenmerkend in onze aanpak 

 • Vraag- en dus oplossingsgericht;
 • Pragmatische aanpak;
 • Systemische blik: kijkend naar het grotere geheel (de organisatie, de afdeling, het team);
 • Zowel coaching manager als team interventies;
 • Meetbaar, effect is belangrijk;
 • De interventie kan goed plaatsvinden als opvolging van een werkplekonderzoek of inzetbaarheidsmonitor
Werkwijze

Werkwijze 

Deel 1: De analyse fase

-> Pijlers concretiseren voor duurzaam resultaat (korte en lange termijn);

-> Intake met de manager, en eventueel met enkele teamleden (team scan);

-> Indien nodig kort assessment;

-> Inschalen 0-punt effectmeting;

-> Contract maken: wie doe wat?

Deel 2: De manager en het team aan de slag!

-> Verhogen zelflerend vermogen van beide partijen;

-> Managementcoaching (o.a.: management skills, wendbaarheid, teamdynamiek);

-> Teaminterventie (rode draad: leren door te doen en inzicht te ontwikkelen).

Deel 3: Afronding

-> Effectmeting afronden en evalueren;

-> Bestendigen van het resultaat voor de langere termijn, met de manager en eventueel het team zelf.

Resultaat

Resultaat

 • Hogere inzetbaarheid;
 • Ruimte voor ontwikkeling en mobiliteit creëren op een opbouwende manier;
 • Snel ingrijpen bij risico op vastlopen/ uitval/ conflict;
 • Goede binding met medewerkers creëren en tevredenheid in het team;
 • Performance gaat omhoog: mensen functioneren als ze begrijpen waarom je bepaalde keuzes maakt. Dit maakt communiceren over bijvoorbeeld veranderingen ook makkelijker.

Voor vragen en ervaringen kunt u terecht bij onze managementcoach en Raymond Honings