Paul Brans

GZ-Psycholoog/Psychotherapeut

Sinds 1991 werk ik als psycholoog, aanvankelijk in de gehandicaptenzorg en later in de kinderpsychiatrie. Daar heb ik ook mijn opleiding tot psychotherapeut gevolgd en met de invoering van de transitie in de jeugdzorg (ingevoerd op 1/1/2016) heb ik afscheid genomen van het werken in loondienst. Ik werk als psycholoog voor een vrijgevestigde psychologenpraktijk en voor Koers bedrijfspsychologie.

Toen ik begon aan mijn studie, stelde ik me voor dat ik mensen zou kunnen doorzien. Gelukkig is daar niets van terecht gekomen. Iedere keer dat ik denk dat iemand begrijp, of ‘door heb’, gebeurt er iets wat ik niet kan verklaren. Mijn aanvankelijke hoogmoed (of optimisme) heeft op die manier plaats gemaakt voor een zekere nederigheid. We zijn allemaal anders en mijn taak is om samen uit te zoeken wat maakt dat jij vastloopt, waarom op dit moment niet meer wil lukken wat eerder wel lukte. De manier waarop we dat uitzoeken, is door middel van een goed gesprek. Daarbij zijn de vragen belangrijker dan de antwoorden. Die antwoorden komen wel in de loop van de tijd. En als je jezelf dan beter begrijpt, komt er ruimte voor een zekere mildheid tov jezelf.

“Before you judge a man, walk a mile in his shoes”
Dat zeggen de Amerikanen. Loop eerst een mijl in iemands schoenen voordat je een oordeel velt over iemand, en dat geldt ook voor jezelf: voordat je jezelf veroordeelt, moet je misschien ook begrip opbrengen voor de context waarin je hebt geleerd om te doen wat je doet, waar je nu zo’n last van hebt.