Koersavond Duurzame interventies: Inzoomen op het individu of uitzoomen naar de organisatie

Om een goede afweging te maken of 1 op 1 begeleiding de beste en enige interventie is wordt de omgeving, het grotere geheel, naar onze mening niet altijd voldoende benut. Wanneer u de omgeving dieper en breder onderzoekt, uitzoomen noemen wij dat, komen vaak andere thema’s naar boven zoals veiligheid, erbij horen, waardering, wie is […]