Bij ieder individueel traject en bij iedere (na)scholing wordt het resultaat gemeten. De meting wordt verricht aan de hand van vragenlijsten (o.a. klachtenlijsten, tevredenheidsonderzoek) en het doen van een voor- en nameting op gebied van arbeidsgeschiktheidpercentage.

Bij nieuwe klanten wordt besproken wat de doelstellingen zijn op het gebied van (reduceren van) het verzuimpercentage. Hierbij wordt gerekend aan de hand van deze link www.verzuimkosten.nl