De psychologen die via Koers werken zijn verbonden als franchisenemer. Dit betekent dat ze ingeschreven staan als zelfstandige, en dat ze werken onder de vlag van Koers. Als franchisenemer houd je de regie over je eigen caseload. Inhoudelijk bepaal jij wat het beste past bij de vraag van de cliënt en/of opdrachtgever. In ruil voor een percentage afdracht levert Koers:

  • Een ruim netwerk van klanten, verwijzers en psychologen
  • Cliëntvolgsysteem, facturatie, aanmaningen en incassoprocedures
  • Kwaliteitsbevordering in de vorm van intervisie, coaching op ondernemersvlak en gezamenlijke bijscholing
  • Een sterke basis van kwaliteitsnormen, waar aan alle franchisenemers zich houden en wat klanten als prettig ervaren
  • Een club mensen met een zeer positieve houding en een oplossende insteek.

Wat vragen wij aan jou?

  • Minimaal 5 jaar ervaring in het werkveld Arbeid, Gezondheid en Organisatie
  • Een universitaire opleiding psychologie, liefst aangevuld met een registratie als Gezondheidspsycholoog (wet-BIG) en/of A&O/ A&G-psycholoog;
  • Een ondernemende instelling
  • Een representatieve ruimte om cliënten te ontvangen

Ben je geïnteresseerd, stuur je dan je brief en CV naar: werving@koersbedrijfspsychologie.nl