Koers is in 2013 opgericht door Francien Bazelier. Haar persoonlijke missie is om mensen het mooiste van het leven te laten maken, drempels om te zetten in kansen en uit te gaan van de al aanwezige kracht. Dit is zeker niet altijd makkelijk, en vraagt een voortdurend bewustzijn, maar het resultaat is wat uiteindelijk telt. Haar geloof in het positieve en in de kracht van mensen is wat haar drijft in haar werk.

In de markt ziet zij de ontwikkeling dat psychische klachten een groot aandeel hebben in de reden dat mensen vastlopen of uitvallen. Dit is meestal een confronterende en lastige ervaring, vooral voor de werknemer, maar soms ook voor de werkgever. Dit onderwerp wordt namelijk vaak als ongrijpbaar en soms zelfs schaamtevol ervaren. Een kans dus om dit thema op een goede manier aan te pakken, zodat de werknemer tools in handen krijgt om weer met energie en plezier te leven en te werken, en de werkgever weet hoe hij de werknemer het beste daarin kan begeleiden.
Aangezien de vergoedingen vanuit verzekeraars de laatste jaren ook eerder minder dan meer worden is er des te meer reden dat werkgevers goed leren hoe ze grip kunnen krijgen op de mentale gezondheid van hun medewerkers en de veerkracht te stimuleren. Hoe meer de zekerheden in de maatschappij weg vallen (flexibilisering arbeidsmarkt, verandering zorgstelsel, langer doorwerken, etc.), hoe meer mensen en bedrijven baat hebben bij zelfredzaamheid en bewust bezig zijn met gezondheid en ontwikkeling.

De organisatie Koers Bedrijfspsychologie is een netwerk van zelfstandig gevestigde psychologen, trainers en management coaches, ondersteund door twee daadkrachtige en klantgerichte officemanagers. De professionals werken vanuit hun onderneming onder de vlag van Koers: zo bundelen we de krachten van goede professionals en de slagkracht van een groter netwerk waarin de expertises elkaar versterken.

Op het gebied van individuele psychologische begeleiding wordt met een franchiseformule gewerkt. Dit betekent dat de zelfstandige psychologen werken onder dezelfde vlag en o.a. dat ze zich houden aan de kwaliteitsformule van Koers. Uiteraard hebben alle professionals een gedegen opleiding voltooid en hebben ze ruim ervaring in het bedrijfsleven, soms zelfs als manager of HR business partner.