De ervaren werkdruk en mentale fitheid van medewerkers is een subjectief begrip. Het gaat immers om de individuele beleving en die kan voor iedereen anders zijn. Hoe krijg je dan toch een helder beeld hoe het hiermee gesteld staat in je team of organisatie? Hoe kom je erachter welke factoren in jouw team of organisatie een positieve of negatieve rol spelen als het gaat om de ervaren werkdruk en mentale fitheid?

Ons onderzoek naar mentale fitheid kan daar helderheid in verschaffen. Dit onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. Vragenlijst
  2. Interviews

Met behulp van een vragenlijst meten wij twee dimensies te weten:

  • Voorwaarden voor mentale fitheid: hier onderzoeken wij welke randvoorwaarden goed ingevuld zijn en welke aandacht nodig hebben.
  • Persoonlijke beleving: in deze dimensie onderzoeken wij de meer persoonlijke subjectieve beleving van mentale fitheid.

De interviews volgen na de vragenlijst en gaan dieper in op de persoonlijke beleving, aspecten die daarbij een rol spelen en kijken naar het grotere geheel zoals team dynamiek en organisatie invloed.

Hoe werkt dit in de praktijk?

  • Wij starten met een intake om de onderzoeksvraag scherp te krijgen;
  • Wij passen de vragenlijst deels aan om optimaal bij de onderzoeksvraag aan te sluiten;
  • De vragenlijst wordt verstuurd en interviews worden gepland;
  • 2 weken later zijn de onderzoeksresultaten en aanbevelingen bekend;
  • Wij presenteren deze aan de opdrachtgever.

Deze dienstverlening kunnen wij na de intake binnen twee weken inzetten. De totale doorlooptijd wordt daardoor beperkt tot ongeveer 1 maand.

Gaat u ook voor een praktisch, oplossingsgericht inzicht in de mentale fitheid van uw team of organisatie?

Bel of mail ons voor meer informatie: 085-9020307 / info@koersbedrijfspsychologie.nl