Mensen zijn gewoontedieren. Ook al weten we soms dat het gedrag dat we neerzetten, of de keuzes die we maken niet de beste of meest gezonde zijn; we gaan snel over tot de waan van de dag, in datgene dat we het meest gewend zijn. De automatische piloot. Waarom? Op die vraag is niet 1 antwoord te vinden, maar er zijn meerdere factoren die een rol spelen.

Durven experimenteren en fouten maken

Gedrag veranderen of koers veranderen vraagt bewustwording, tijd en aandacht. En dat is nog maar stap 1! Gedrag daadwerkelijk veranderen vraagt, dat je durft te experimenteren, je op gladder ijs begeeft en ook fouten mag maken. En daarnaast kleine successen kan vieren. Leren fietsen gaat ook met vallen en opstaan en is niet geleerd in een dag. Zo ook met gedrag dat invloed heeft op je mentale fitheid. Je moet er dus wat voor over hebben om te veranderen, en willen of kunnen doorzetten. Als bijvoorbeeld je omstandigheden onrustig zijn (bijvoorbeeld door een verhuizing, geboorte of sterfgeval) is gedrag veranderen des te lastiger, omdat je dan ook nog extra aandacht nodig hebt voor het veranderproces.

Van klachtenvrij naar mentaal topfit

We zijn daarnaast in Nederland niet zo gewend om naar het positieve te kijken: we kijken eerder naar wat er fout gaat en hoe we dat kunnen voorkomen, in plaats van te kijken naar datgene waar je echt van gaat glimlachen, en wat je nodig hebt om dat te faciliteren. Om de een of andere reden heerst er nog de gedachte “geen klachten hebben staat gelijk aan gezondheid”. Terwijl dat natuurlijk heel wat anders is dan “floreren, optimaal in bloei staan”. Gunnen we onszelf dit te weinig? Of zijn we te nuchtere Hollanders hiervoor? Het is in ieder geval nog een kans om te pakken, omdat mentaal fitte mensen veel enthousiaster, creatiever en productiever zijn en daarnaast meer ‘over’ hebben om bij te dragen aan het geheel….

Startpunt naar mentale fitheid

Mentale fitheid (of on-fitheid) ontstaat uit een optelsom van factoren: gezondheid, keuzes die je maakt, omgaan met tegenslag privé- en werksituatie en zaken als assertiviteit, ontspanning. Misschien omdat het uit zoveel zaken is opgebouwd, weten mensen niet waar ze moeten beginnen. Nou ja: het goede nieuws is: het maakt niet uit waar je begint! Begin met de vraag: wat helpt mij om voorwaarden te scheppen om mentaal fit te worden, of blijven? Welke dingen helpen mij al, en welke dingen niet? Daar is je startpunt al.

En dan hoe verder?

Belangrijk is al een besef, dat je kunt kiezen of “geen klachten” het beste doel is, of dat je “floreren” als doel hebt. Bedenk wat er fijner, of anders is als je echt mentaal fit bent. Dus wat motiveert je dit te doen? Bijvoorbeeld meer genieten van wat je hebt, meer energie houden voor leuke dingen en knallen op het moment dat je dat wilt.

Gun je zelf het beste en wees mild in de snelheid en de manier waarop je dat wilt bereiken. Durf fouten te maken, en eens heel wat anders te doen. De kleine stappen zijn het meest belangrijk vaak. Besteed extra veel tijd aan datgene wat vaak ‘de dupe wordt’ van wat je allemaal moet van jezelf, beperk het moeten en wees dus efficiënt, en er blijft een veel leukere dag over!