In het bekende, ‘oude’ management model is de manager leidend en stuurt op resultaat en KPI’s. Misschien is er daarnaast ook aandacht voor zaken als ontwikkeling, creativiteit en gezondheid, maar dat staat meestal niet op de eerste plek en er is in de ervaring bij managers vaak te weinig tijd voor. Aan de andere kant worden thema’s zoals creativiteit, duurzame inzetbaarheid, autonomie en mobiliteit steeds meer gepromoot in het bedrijfsleven. Waarom? Omdat de marktbeweging wat anders vraagt van professionals, en omdat je op die manier de inzetbaarheid, bevlogenheid en betrokkenheid vergroot (en bijvoorbeeld verzuim voorkomt).

Is de oude management stijl ‘Fit for the future’? Wij denken van niet. De toekomst vraagt een stijl waarbij niet alleen aandacht is voor inhoud en cognitie, maar ook voor de vraag “Hoe wordt de medewerker het beste in zijn werk, het meest gelukkig en vitaal? Hoe creëer ik als manager optimaal de voorwaarden voor werkplezier, vitaliteit en inzetbaarheid in mijn team?” Dit vraagt een stijl waarbij o.a. open vragen stellen, faciliteren, op hoofdlijnen richting geven en autonomie bevorderen erg belangrijk zijn en de KPI’s op een heel andere manier bereikt kunnen worden.

Er is dus een innovatieve, andere manier van leidinggeven nodig, waarbij de manager ervoor zorgt dat de waarde van iedere persoon optimaal ingezet wordt en de medewerker wordt gestimuleerd en gefaciliteerd om dat te bereiken. Maar hoe doe je dat dan als manager? Hoe haal je het beste uit je mensen, zonder te veel te duwen, maar wel grip te houden?

In de aparte coaching voor managers leiden wij managers op om de “manager van de toekomst” te worden en te blijven. Als je deze houding en vaardigheden goed beheerst zal dit niet alleen effect hebben op de gezondheid in je team, maar ook doorwerken op zaken als talent management, mobiliteit en productiviteit.

Ontwikkelwensen

Ontwikkelwensen kunnen zijn:

  • Het verbeteren van de vitaliteit van de teamleden, zodat mensen duurzaam inzetbaar zijn (en blijven) en er goed om wordt gegaan met werkdruk en werkplezier;
  • De performance van het team verbeteren doordat mensen beter samenwerken en er optimaal gebruik wordt gemaakt van de verschillende kwaliteiten in het team;
  • Een sfeer van ‘flow’ creëren en zodoende nog meer slagkracht uit het team halen;
  • Het verstevigen van je eigen rol als manager: leren wat goed werkt en hoe je een juiste balans vindt tussen sturen en ‘eigen regie’ van de teamleden.
Onderwerpen

Welke onderwerpen komen o.a. aan bod?

Net als bij onze psychologische begeleiding, is de vraag van de manager leidend en bepalend voor de inzet en aandachtspunten van de managementcoach. Veel voorkomende thema’s zijn:

  1. Het vergroten van je eigen wendbaarheid, o.a. door ‘awareness’ te vergroten. Zonder inzicht (awareness) in eigen gedragspatronen en zonder te weten welk effect jij op anderen hebt en andersom is het heel moeilijk om tot een high performance team te komen.;
  2. Een cultuur te leren creëren die de voorwaarden schept voor groei, autonomie, wendbaarheid en vitaliteit;
  3. De zes basis management skills zo goed doorleven en beheersen zodat jij als manager kapitein blijft op het schip. Het is namelijk bewezen dat deze zes ‘skills’ direct verband hebben met zaken als inzetbaarheid, vitaliteit en bevlogenheid.
Voor wie?

Voor wie is deze coaching bedoeld?

Voor alle managers met een ontwikkelvraag! Het kunnen managers die jaren ervaring hebben in hun rol als manager maar die om wat voor reden dan ook ‘vast zitten’ in hun ontwikkeling, dan wel een groei vooruit willen maken: managers die door interne of externe invloeden een verandering hebben doorgemaakt met hun team, waardoor er extra aandacht nodig is voor zaken als vitaliteit, performance, inzetbaarheid en samenwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat er een reorganisatie gaande is (of is geweest), het team in zwaar weer verkeert, de teamsamenstelling is veranderd in grootte of als de markt een andere aanpak vraagt van het team dan wat mensen gewend zijn. Tot de doelgroep behoren dus people managers, die toe zijn aan meer verdieping op het gebied van hun ‘people en team skills’ en daardoor een slag vooruit willen maken.

Door wie?

Door wie?

Onze management coaches hebben allen een achtergrond in het bedrijfsleven als manager of HR business partner, en hebben zich daarnaast ontwikkeld op gebieden als teamdynamiek, organisatie- en veranderprocessen, en de praktische uitwerking daarvan. Ze helpen door enerzijds inzicht te vergroten, maar ook door praktische handvatten en oefeningen te doen. Indien dit aansluit bij de vraag van de manager, spreken zij ook hun netwerk aan om de manager verder te brengen.

Voor vragen en ervaringen kunt u terecht bij onze managementcoach en trainer Raymond Honings.