Ingrediënten voor inspiratie en gezondheid op het werk

In je werk als bedrijfsarts of als (HR)manager begeleid je anderen om (weer) op koers te komen. Je bespreekt welk doel beide partijen nastreven, je schat de ‘gezondheid’ van de werkcontext in en je bevraagt de werknemer over thema’s als gezondheid, plezier en uitdaging. Je werkt hard om zowel de werknemer als de manager weer goed op koers te laten varen.

Maar hoe vaak sta je zelf stil bij je eigen koers? In de waan van de dag schiet het er nog wel eens bij in om zelf stil te staan en jezelf kritisch te bevragen. Terwijl je je werk vaak beter en met meer plezier kan doen als je jezelf bewust bent van ‘de plussen en de minnen’. Dat helpt je om heldere keuzes te maken en richting te bepalen, maar ook om tevreden te zijn met wat er allemaal al goed gaat.

Deze avond staat in het teken van “Koers bepalen”. Dit thema zal op een interactieve en persoonlijke manier worden belicht. De nascholing wordt vooraf gegaan door het toesturen van enkele reflectieve opdrachten, zodat er op de avond zelf voldoende ruimte is voor oefeningen en gesprek. De avond bestaat uit een kort plenair gedeelte, gevolgd door twee workshops met de volgende thema’s:

Workshop 1: Mijn ingrediënten voor gezondheid en vitaliteit

  • Werkplezier is een beleving, over hoe je vindt dat het met jezelf gaat en hoe je de (werk)context ervaart. Deze workshop laat je stil staan bij het hier en nu: wat geeft jouw “thermometer” aan? Wat zijn voor jou de benodigde ingrediënten om vitaal en met plezier aan het werk te zijn? En bevat je huidige werkcontext die ingrediënten voldoende? Met enkele oplossingsgerichte methodieken gaan we met deze vragen aan de slag. Deze oefeningen zijn ook goed te passen in je eigen praktijk en/of contact met werknemers.

Workshop 2: Mijn opstelling in het speelveld van de werknemer en de werkgever

Hoe begeleid ik de ander zo goed mogelijk richting een meer vitale koers? 

  • Als het gaat om jouw rol ten opzichte van de werknemer en de manager: in hoeverre ben je je bewust van de plek die je inneemt? En helpt die opstelling je meestal om je doel te halen, of zit deze ook wel eens in de weg? Als dat zo is: wat is dan een betere koers? Dit thema benaderen we vanuit een systeemgerichte, praktische aanpak: weinig cognitief, veel ervaren en doen.

U gaat naar huis met een stuk zelfreflectie, nieuwe ideeën, positieve energie en (hopelijk) interessante contacten. Wij faciliteren door middel van deze avond een kennismaking met onze werkwijze: door de workshops geven wij een ‘kijkje in de keuken’ van hoe wij o.a. te werk gaan met onze cliënten en opdrachtgevers. We vinden het belangrijk om te investeren in persoonlijk contact en het verbinden van ons netwerk. Om die reden zijn al onze professionals aanwezig en bieden wij u deze avond kosteloos aan.

Doelgroep: Bedrijfsartsen

Cursusleiding: Alle psychologen en trainers van Koers