Focus op wat wél werkt: Oplossingsgericht werken geeft meer effect en plezier voor medewerker én adviseur

Focussen op wat de medewerker wél wil (plezier en energie), in plaats van op wat niet (klachten); focus op de oplossing, niet op het verminderen van een klacht. Het klinkt zo simpel, maar doen we dit als adviseurs in de praktijk meestal ook?
Heel vaak wordt nog de meeste tijd besteed aan het begrijpen en onderzoeken van de klacht, en wordt er relatief weinig tijd besteed aan wat er al goed gaat, hoe dat al lukt en aan hoe het leven eruit ziet als de medewerker meer tevreden zou zijn. Wellicht heeft het er mee te maken dat het primaire doel in veel bedrijven nog is om ‘grip te krijgen op verzuim’ en niet per se om ‘medewerkers duurzaam gezond en bevlogen te laten zijn’: we zijn nog veel meer gericht op het reduceren van risico’s. Op zich zeker zinvol, maar nog zinvoller zou het zijn om ‘over de klacht heen’ te kijken naar de echte oplossing. Dat is sneller, effectiever en leuker voor alle partijen.
Kijk over verzuimreductie heen! pdf

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken betekent de focus niet op de klachten maar op het eindplaatje: wat moet er gebeuren zodat de medewerker (of de manager/ het bedrijf) na het advies een waardevolle verandering heeft doorgemaakt? Hoe ziet de wereld er dan uit? Wat is er anders? En hoe lukt dat nu al?
Dit zijn voorbeelden van oplossingsgericht werken. De vragen stimuleren op een respectvolle manier beweging en sluiten aan op kracht en energie.
Wellicht klinken deze vragen als simpel, maar vergist u zich niet: oplossingsgericht werken vraagt een heel andere houding, visie en gesprekstechniek dan wat velen gewend zijn. Wie vraagt bijvoorbeeld vaak “hoe gaat het”? En wie vraagt “wat gaat er goed”? Een paar woorden verschil maken het gesprek al anders.
Kortom: vaarwel ‘grip op verzuim’. Het helpt niet om tot de échte gewenste situatie te komen!

In deze nascholing komt het volgende aan bod:

  • Theorie over oplossingsgericht werken: met de klachten die er zijn tot een gewenste situatie komen waarin de ander regie neemt over dit veranderproces;
  • Beleven wat de meerwaarde is van deze werkvorm voor uzelf en de ander;
  • Leren en ervaren hoe een oplossingsgerichte houding en vraagtechniek anders is: een combinatie van lichaamshouding, positionering, woorden en handige interventies;
  • Veranderstadia van een medewerker of klant: herkennen en erkennen. Hoe past u uw stijl en interventie hierop aan? Wanneer zegt u ‘nee’ of ‘ik stop’?
  • De functie van weerstand of ziek zijn: hoe leert u weerstand of irritatie bij uzelf voorkomen en legt u de regie terug bij de ander op een motiverende manier? Hoe kunt u de ander respectvol in beweging krijgen met deze manier van vragen stellen?
Het effect van deze nascholing is dat u weet hoe u kunt richten op de verandering in plaats van op het probleem en hoe u op deze manier meer maatgerichte oplossingen kunt leveren aan uw cliënt of klant. Deze manier van werken geeft hoop en motivatie voor uw gesprekspartner, en omdat er geen kostbare tijd verloren gaat aan goed bedoelde adviezen die niet worden opgevolgd, zult u merken: het levert een stuk meer werkplezier op!

Doelgroep: Bedrijfsartsen, HR-managers, (lijn)managers en A&O-deskundigen

Voor bedrijfsartsen zijn 6 accreditatiepunten toegekend door het ABSG!