Kennismaking

Het intakegesprek duurt bij Koers ongeveer 1 tot 1,5 uur. Het intakegesprek staat in het kader van een wederzijdse kennismaking: u kunt ervaren of er een klik is met de behandelaar en wij kunnen beoordelen of wij uw vraag kunnen oppakken. Wij vragen naar uw wensen en verwachtingen van de begeleiding, op zowel werk- als privégebied. We proberen de doelen zo concreet mogelijk te maken. Tevens vragen wij u naar de aard van de klachten en proberen te duiden waar het probleem zich afspeelt. Hierbij is de regel dat we niet verder graven dan nodig is. In het kader van effectmeting vult u ook enkele vragenlijsten in. Gedurende het intakegesprek wordt een en ander uitgelegd over de werkwijze van Koers. Meestal wordt ook al een korte oefening gedaan zodat u een beeld krijgt bij de vervolggesprekken. Samen met u maken wij een keuze voor het traject, wat we in een voorstel tot begeleiding toelichten aan uw werkgever. Dit voorstel gaat eerst naar u ter goedkeuring.

 

Doelen afstemmen

Na het intakegesprek wordt contact gelegd met uw leidinggevende en uw bedrijfsarts, en soms met iemand van HR. De reden van dit contact is vooral het synchroniseren van de doelen. Er wordt gevraagd naar de doelen en verwachtingen van de verschillende partijen voor de begeleiding. Soms worden er ook opdrachten gegeven aan de leidinggevende tijdens het traject. Doel is dat het zoeken naar verbetering van uw gezondheid en werkplezier breed gedragen wordt, en dat uw werkgever actief meehelpt hierin.
Idealiter vindt er een korte kennismaking plaats tussen psycholoog en leidinggevende na de intake, om diens vragen te beantwoorden en de gezamenlijke doelen door te spreken. Tevens vindt er dan daarop aansluitend een driegesprek plaats waarin de gezamenlijke doelen vastgelegd worden.

Niets van wat u vertelt in het intakegesprek wordt met anderen gedeeld (dit is overigens ook onderdeel van de beroepscode van psychologen).