Koers gelooft erin dat iedere manager of teamleider een hele belangrijke rol heeft als het gaat om het bevorderen van het werkplezier van werknemers in hun team. Uiteraard heeft ieder individu zijn of haar verantwoordelijkheid op gebied van vitaliteit, plezier en ontwikkeling, maar dat betekent niet dat de manager de zaken die belangrijk zijn voor groei, niet kan stimuleren. Wat ons betreft is de faciliterende rol van de manager en het bedrijf essentieel. Hoe meer aandacht op datgene wat je graag wil als team of bedrijf, hoe meer ruimte voor ontwikkeling. Dit kan door het bespreekbaar maken van thema’s als ontwikkeling en gezondheid, maar ook door het creëren van veiligheid, een open werksfeer en concreet maken van grenzen.

We bieden aan managers verschillende diensten aan:

  • Bij individuele begeleiding van de medewerker wordt de werkgever ‘aangehaakt’ en betrokken bij het traject. Advisering aan de werkgever en driegesprekken voeren, plus (schriftelijke en mondelinge) terugkoppelingen zijn hier standaard onderdeel van. Deze dienst noemen we ‘advies bij re-integratie’
  • Teamtrajecten voor medewerkers en/of managers
  • Management coaching

We vinden het belangrijk om de werknemer en de werkgever weer aan het roer te krijgen en beide partijen goed te begeleiden op gebied van vergroten van de inzetbaarheid en vitaliteit. Daarom wordt de werkgever vanaf het begin van een individueel traject betrokken door ons. Dit houdt in dat we goed uitvragen wat wederzijdse verwachtingen zijn en daar concrete afspraken over maken. Tevens vragen wij de manager te delen wat tot nu toe goed heeft gewerkt, wat minder goed en of er een managementvraag ligt mbt het traject.

We werken ook met management coaches, die worden ingezet wanneer blijkt dat een inzetbaarheidsvraagstuk beter kan worden aangepakt indien dit vanuit de team-context benaderd wordt.