De rol van de bedrijfsarts, HR-manager en casemanager is door de jaren heen veranderd van besluitvormer, naar adviseur.  De rol van de manager is juist veranderd van ‘aan de zijlijn’ naar regisseur: veel bedrijven kiezen ervoor Eigen Regie in te voeren, waardoor de manager de touwtjes in handen moet kunnen houden.

Dit betekent een rol voor een zorgprofessional die specifieke vaardigheden vraagt: inventariseren van je klantvraag (de manager), en die van de medewerker, advies geven zodat beide partijen samen weer verder kunnen. Dit vergt soms een soort judo-techniek en mediation vaardigheden. Voor de manager vraagt dit een actieve houding en bewustzijn van zijn/haar rol (en de grenzen van die rol).
Vaak zie je dat managers psychische problematiek bij medewerkers lastig vinden, niet goed weten wat ze er mee moeten doen. Hoe stellen zorgprofessional en manager zich op een effectieve manier op, zodat de zorgprofessional adviseur is en de manager regisseur blijft? Hoe kunnen beide partijen elkaar steunen en motiveren, terwijl het doel “medewerker actief” ook behaald wordt?

De deelnemer kan na afloop van de nascholing:

  • Optimaler werken in een driehoeksverhouding (medewerker/manager/zorgprofessional)
  • Beter de manager begeleiden en adviseren
  • Omgaan met conflicten of verschillende conflicterende doelen in de driehoek

Invulling van de nascholing:

  • Actieve reflectie over het werken in een driehoeksverhouding dmv. systeemopstellingen. Welke adviezen heeft de manager nodig, wat kan de zorgprofessional doen?
  • Inbreng casus met conflicterende doelen en/of conflicten in de driehoek: dmv. systemisch werken worden vaardigheden vergroot om hier als bedrijfsarts/ (HR)manager goed in te interveniëren
  • Verschillende gedragsstijlen met krachten en valkuilen, inclusief test van eigen stijl
  • Plotten van manager, medewerker en jezelf: wat zijn krachten, valkuilen en welke combinatie vind je lastig?
  • Wat doe je als je bepaalde trends ziet in gedragsstijlen van managers en/of in het verloop van verzuim? Hoe kun je managers meer preventief laten optreden?

De dag is opgebouwd uit een combinatie van theorie over leidinggeven en veel oefenen met de technieken, inclusief praktijkvoorbeelden en casuïstiek.

Doelgroep: Bedrijfsartsen, huisartsen, casemanagers, (HR)managers, arbeidsdeskundigen
Accreditatiepunten: 6 voor (bedrijfs)artsen