Effectief en comfortabel bewegen in je adviseursrol

Professionals in de bedrijfsgezondheidszorg, zoals bedrijfsartsen, psychologen, casemanagers en HR-managers hebben in het speelveld van werknemer en werkgever een mooie, maar soms ook uitdagende positie. Uitdagend en waardevol omdat je in dit speelveld voor meerdere partijen iets kan betekenen. Risicovol, vanwege de dilemma’s die deze positie met zich mee kan brengen. Je niet meer comfortabel voelen, niet meer effectief kunnen handelen en verlies van werkplezier liggen op de loer.

 

Risico’s of dilemma’s doen zich voor bij de volgende situaties:

 • De werkgever wordt gestimuleerd om ‘regiehouder’ te zijn in het proces van inzetbaarheid. De professional die – verplicht of gewenst – betrokken is bij dat zelfde proces (zoals een HR-manager, bedrijfsarts of psycholoog) dient zich naast de zorgende of begeleidende rol, dus op te stellen als adviseur.
 • De adviserende rol strekt zich uit tot twee partijen: werknemer en  werkgever
 • Op de as tussen werkgever en werknemer wegen altijd verschillende belangen mee
 •  Op de as tussen werkgever en werknemer kunnen bij de verschillende partijen verschillende, niet te verenigen verwachtingen spelen naar de adviseur
 • De manager is de (betalende) klant, of de manager is een collega
 • De professional heeft te maken met eisen en regels vanuit de wet en vanuit de beroepsgroep
 • De professional brengt de eigen normen en waarden mee in zijn/haar rol

Hoe houd je je als professional je staande in dit speelveld en te midden van deze risico’s? Hoe vermijd je of deal je met dilemma’s? Hoe behoud je je neutrale en onafhankelijke positie? En: is het mogelijk om altijd onafhankelijk te zijn en is het nodig om altijd onafhankelijk te zijn?

Door je bewust te zijn van de thema’s die (voor jou) tot een dilemma leiden, te weten waar je eigen grens ligt (waar begint je rol waar houdt deze op) en door te onderzoeken hoe je vervolgens omgaat met het dilemma, denken wij dat je met meer comfort, effect en plezier kan bewegen in dit speelveld.

Tijdens deze nascholing komen de volgende zaken aan bod:

En wordt o.a. geoefend (a.d.h.v. casuïstiek, feedback, rollenspelen, groepsdynamiek) met de volgende zaken:

 • Hoe stel je je als adviseur op tijdens een individueel traject met een werknemer?
 • Kies je een positie en zo ja, welke?
 • Hoe ga je een driegesprek aan met de manager erbij? Hoe stel je je op in zo’n gesprek?
 • Hoe ga je om met  conflicterende situaties? Hoe blijft het probleem bij wie het hoort?
 • Welke tips & trucs kan je gebruiken om je comfortabel en effectief te bewegen in dit speelveld?

 

Doelgroep: Bedrijfsartsen, huisartsen, casemanagers, (HR)managers, arbeidsdeskundigen
Accreditatiepunten: 6 voor (bedrijfs)artsen