Inhoud

Om de onderlinge samenwerking en bekendheid te vergroten tussen Koers en bedrijfsartsen leveren wij met regelmaat een bijdrage op een ICT-overleg (Intercollegiale Toetsing bedrijfsartsen). Indien het gaat om een bijdrage van een uur dan bieden wij dit kosteloos aan. Indien het gaat om een bijdrage van 1,5 tot 3 uur dan vragen wij hiervoor een kleine vergoeding. In beide gevallen komen wij met twee mensen van Koers: een trainer en een psycholoog die werkzaam is in de regio waar uw ICT-groep werkzaam is. Zo hebben de leden meteen een beeld bij de mensen van Koers.

Mogelijke thema’s

In overleg met de coördinator van uw ICT-groep stemmen wij af welk thema u graag wilt bespreken. Hieronder leest u enkele opties die wij in ons pakket hebben:

  • Mentale gezondheid: hoe krijg je grip op psychisch verzuim en hoe verbeter je mentale gezondheid? De focus ligt op vragen over casuïstiek rondom verzuim door psychische klachten. Welk soort casuïstiek loop je op vast? Wat zou je willen leren? Waar zou je graag wat meer inzicht hebben in de ‘black box’? Voorbeelden van casuïstiek zijn: burnout, overspanning, depressie, angst, trauma, privé problemen, werkgerelateerde stress/verzuim.
  • In gesprek blijven over vitaliteit: hoe maak je duurzame inzetbaarheid laagdrempelig voor de medewerker en de manager? Wat vraagt het van de manager om duurzame inzetbaarheid te bevorderen in het team?
  • Werken met systeemopstellingen: aan de hand van een casus inzicht creëren in het proces en aan de hand daarvan strategie bepalen
  • Kijkje in de keuken in de behandelkamer: toepasbaarheid van bepaalde behandelmethodes, zoals EMDR, CGT of oplossingsgerichte behandeling.
  • Oplossingsgerichte gesprekstechnieken: hoe focus je op wat wél? Hoe leg je de regie bij de ander? Een korte introductie van deze gespreksstijl, waarmee je als professional minder hard werkt en meer effect bereikt door de ander te laten werken.
  • Omgaan met veranderprocessen in organisaties: cirkel van veranderstadia (Prochaska & DiClemente) en werkend gedrag.
  • Eigen balans: wat is nodig om nu en de komende tijd met plezier en energie naar het werk te gaan? Hoe ga je om met veranderingen in de context? En wat zijn haalbare stappen?
  • Werken met de Gedragsstijlen vragenlijst. Deze lijst gebruiken we met cliënten en leidinggevenden om hen te helpen om beter met elkaar in gesprek te komen, zodat beiden zo snel mogelijk de regie weer kunnen terugpakken. Hoe we werken bij de ICT bijdrage is dat alle artsen de lijst zelf van te voren invullen en dat we toelichting geven plus een aantal korte oefeningen doen zodat ze feeling krijgen met hoe de lijst gebruikt kan worden.

Interesse?

Indien u meer wilt weten over onze ICT-bijdrages of wanneer u hiervoor een afspraak wilt maken, neemt u dan contact op met ons secretariaat via info@koersbedrijfspsychologie.nl of 06-17457404.