In de top 3 oorzaken van verminderde inzetbaarheid (verzuim) komen psychische klachten al jaren voor. Een veel gehoorde vraag is “Hoe krijgen we in mijn bedrijf/ op mijn afdeling grip op het psychisch verzuim?” De oplossing wordt dan al snel gezocht in het aanbieden van een training “Stress herkenning” voor medewerkers of “Hoe voer je een goed verzuimgesprek” voor managers. Maar: los je daarmee écht de vraag op, ook voor de langere termijn?

Wij denken van niet. Het blijft gericht op het bestrijden van het symptoom, en pakt de onderliggende oorzaak niet aan. Je wilt eigenlijk naar een oplossing die ervoor zorgt dat medewerkers nog nauwelijks dit soort symptomen ontwikkelen. Dat vergt dus een andere aanpak. Het bespreekbaar maken van het onderwerp gezondheid en werkplezier moedigen wij zeker aan, maar écht grip krijgen op psychisch verzuim doe je wat ons betreft op een andere manier:

  • Het vergroten van de wendbaarheid van de medewerker, door awareness en autonomie te vergroten op het gebied van ontwikkelwensen, gezondheid en werkplezier.
  • Teamflow: Welke ‘ongeschreven regels’ zorgen voor een cultuur waar vitaliteit, creativiteit en openheid worden aangemoedigd, zodat er een sfeer is van samenwerken, veiligheid en enthousiasme? Hoe draagt iedereen daar positief aan bij?
  • Een andere manier van managen, die erop gericht is de medewerker te faciliteren om iedere dag het beste uit zichzelf te halen, in plaats van te sturen op KPI’s.

De oplossing lijkt zo simpel: In gesprek blijven, bewust bezig zijn met wat goed is voor de medewerker en voor het bedrijf. Een cultuur creëren waarin iedereen gewaardeerd en geïnspireerd is als mens, waar openheid regel is en mensen regie nemen voor hun welzijn. Maar: veel medewerkers zijn niet gewend aan deze ‘awareness’ en de manager zit nog geregeld in een ‘oude’ management stijl. Echter, als het lukt, dan zal het niet alleen een positief effect hebben op de verzuimcijfers, maar ook op thema’s zoals vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit.
Hoe maak je dit onderwerp zo klein, dat je er morgen mee kan beginnen?

  • Awareness vergroten. Het vergroten van het Emotioneel IQ. Wat zit er onder te ijsberg? Gesprekken voeren over kwaliteiten, vitaliteit, toekomstdromen, ontwikkeling en werkplezier.
  • Ongeschreven regels veranderen in een team. Van overtuiging en identiteit naar gedrag. Kwaliteiten in een team benutten.
  • De nieuwe manier van managen: “Value the gift of every employee”.