Koers Bedrijfspsychologie heeft veel ervaring in het begeleiden van veranderprocessen in bedrijven. Het voornaamste doel is om ervoor te zorgen dat de overgang voor alle partijen zo soepel mogelijk verloopt. Om dat te bereiken biedt zij de volgende diensten aan:

 • Begeleiden van management teams in het vraagstuk: hoe brengen we de boodschap, hoe kunnen we moeilijke besluiten goed vertellen zonder dat mensen extreem zullen reageren?
 • Begeleiden van managers in het overbrengen van het beleid van het management aan hun groep medewerkers
 • Begeleiden van medewerkers die niet goed om kunnen gaan met de verandering (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim of een conflict)
 • Richten op positieve aandacht voor de groep die blijft en die ‘de kar’ kan trekken
  Concreet betekent bovenstaande dat Koers het volgende producten kan doen:

 • Training communicatie en mediation technieken voor management teams en managers
 • Ondersteuning van managers door individuele begeleiding of telefonisch consult
 • Ondersteunen van het maken van ‘onderscheid’ tussen de medewerkers: welke groep blijft en heeft potentie, welke groep heeft dat niet en welke groep zit in de twijfelzone? Op basis van een dergelijk onderscheid wordt per groep bepaald wat een juiste communicatietechniek is en wat het beleid is dat bij de verschillende groepen wordt gekozen.
 • Aanleren van het herkennen van gedragsstijlen bij medewerkers. Bij iedere gedragsstijl hoort een andere communicatietechniek. Dit helpt om te voorkomen dat medewerkers gaan verzuimen, verstarren of het conflict opzoeken.
 • Begeleiden van medewerkers die in de ‘twijfelgroep’ zitten, begeleiden van medewerkers waarbij sprake is van een risico tot verzuim of andere problematiek.
 • Positief belonen van medewerkers die goed meegaan in de verandering: hoe creëer je positieve aandacht voor deze groep?
 • Aanbieden van een second opinion door een bedrijfsarts. Hij/zij kan coaching geven aan leidinggevenden die vast zitten in gesprekken met mensen die afscheid moeten nemen. Indien gewenst kan hij advies geven of een of meerdere gesprekken voeren als mensen bijvoorbeeld met de hakken in het zand gaan staan of zich ziek melden.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van Koers? Wij geven u graag persoonlijk advies.