Een manager heeft een belangrijke rol bij re-integratie. De manager maakt de medewerker direct mee op de werkvloer, kan faciliteren in groei en ontwikkeling en kan coachen als dit nodig is. Daarom betrekt Koers bij een ‘individuele psychologische begeleiding’ ook altijd de direct leidinggevende (na akkoord van de medewerker). Zo kan de manager dus een brug zijn tussen de begeleiding bij de psycholoog en de praktijk en worden er korte lijntjes gehouden (ook met de bedrijfsarts) over de opbouw, de voorwaarden voor duurzame werkhervatting en werkplezier.

Werkwijze

Nadat wij een medewerker gesproken hebben in een intakegesprek neemt de psycholoog telefonisch contact op met de manager om te bespreken wanneer het traject voor de manager geslaagd zou zijn (wat zijn dus de doelen en verwachtingen?). Ook wordt er een afspraak gemaakt over de momenten van terugkoppeling en contact. Meestal is de afspraak dat er korte lijntjes zijn indien nodig en dat als er minder contact is, de manager er vanuit mag gaan dat het goed doorloopt. Daarnaast vraagt de psycholoog of de manager advies wil over bepaalde zaken, gerelateerd aan de ‘casus’.

Driegesprek

Meestal is er na 3 tot 4 sessies met de medewerker een driegesprek op locatie van de werkgever, met de manager, medewerker en de psycholoog. Hierin wordt de voortgang besproken wat betreft werk, herstel en de voorwaarden voor duurzaam werkplezier. Bekeken wordt wat de medewerker hier zelf in kan doen en hoe de manager en het team kunnen faciliteren.

Vragen die wij geregeld krijgen vanuit managers zijn bijvoorbeeld:

  • “Hoe kan ik mijn medewerker het beste faciliteren om in beweging te komen?”
  • “Wat mag ik wel en niet zeggen en waar moet ik afspraken over maken?”
  • “Wanneer is iets verzuim en wanneer verlof?”
  • “Hoe coach ik mijn medewerker het beste in zijn/haar herstelproces?”
  • “Hoe maak ik de link tussen functioneren en vastlopen bespreekbaar, hoe weet ik wat de medewerker daar zelf van vindt?”

Wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op.
Wilt u een medewerker inschrijven voor psychologische begeleiding, ga dan naar aanmelden cliënt