Wisselwerking teamprestaties en individuele mentale gezondheid

De natuurlijke neiging van de meeste leidinggevenden is, kijken naar de prestatie binnen een team zoals: worden doelstellingen wel gehaald? Hoe lopen projecten? Zijn de rollen helder verdeeld? Is de missie duidelijk? Een vanzelfsprekende focus op de “business” is niet vreemd en tevens redelijk meetbaar en stuurbaar te maken.

Business en gezondheid versterken

De (mentale) gezondheid van de teamleden speelt echter ook een (grote) rol als het gaat om teamprestaties.

Het komt vaker op de tweede, of derde plaats. Toch mag het geen verrassing zijn dat de business en gezondheid binnen een team hand in hand gaan en elkaar kunnen versterken; zowel positief als negatief.

Tot zover herkenbaar, toch?

Maar hoe is mentale gezondheid dan verbonden met de factoren van teamprestatie?
Welke factoren beïnvloeden elkaar (in negatieve of positieve zin)?

Koers Bedrijfspsychologie Beste Psycholoog Geen Wachtlijst

Minder stress voor betere prestaties

Koers Bedrijfspsychologie Beste Psycholoog Geen Wachtlijst

Een voorbeeld: neem ‘rollen en verantwoordelijkheden’. Zodra daar geen duidelijkheid over is, kan dat stress opleveren en een lagere performance.  Teamleden presteren minder goed bij onduidelijkheid en hebben meer stress.

Vanaf het individu bekeken, kun je ook werken aan het aangeven van grenzen en verantwoordelijkheden (assertiviteit).

Het scheppen van duidelijkheid in rollen en verantwoordelijkheden snijdt dus aan twee kanten, die van het individu (stress) en team (performance).

Grip op gezondheid én prestaties

Binnen Koers hebben wij 8 thema’s geïdentificeerd waarbij gezondheid van het individu en de prestatie van een team verbonden zijn.  Op een creatieve en interactieve manier laten wij je zien hoe je met die thema’s kunt spelen en hoe jij daar binnen jouw team zelf invulling aan kunt geven.

Na deze inspirerende kennissessie kun je deze aanpak direct in en met jouw team toepassen om vooral samen tot een hoger level te komen.

Koers Bedrijfspsychologie Beste Psycholoog Geen Wachtlijst

In de praktijk brengen

Dinsdagmiddag 14 februari gaan wij met een groep bevlogen (HR) managers aan de slag met dit thema. Wat neem je sowieso mee naar huis?

  • Verdieping in de synergie tussen individuele mentale gezondheid en teamprestaties: welke elementen hangen nauw met elkaar samen? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke praktische verbanden liggen er tussen gezondheid en prestatie?
  • Per element: hoe speel je met dit thema in je team? Hoe kaart je een element aan in een gesprek met een teamlid?
  • Wat kunnen eerste makkelijke en vooral praktische stappen zijn die bijna geen moeite kosten om twee vliegen in één klap te vangen: gezondheid en prestaties?
  • Welke elementen van gezondheid/prestaties liggen niet binnen jouw natuurlijke radar?
  • Welke startpunt heeft de voorkeur voor jouw team, of waar wringt de schoen? Is dat gezondheid of prestatie? En hoe kom je dan van inzicht naar actie?

We geven je veel praktische oefeningen en gesprekstips/ijsbrekers mee die je kunt toepassen in jouw dagelijkse praktijk, en natuurlijk leer je ook van de ervaringen en praktijk tips vanuit collega’s uit het werkveld.

Locatie:
Better Meetings
Woudenbergseweg 41
3711 AA  Austerlitz

Tijd:
12.30 uur lunch, start om 13.15 uur tot 17.00 uur.

Deelname is kosteloos.

Je kunt je hieronder aanmelden.

Koers Bedrijfspsychologie Beste Psycholoog Geen Wachtlijst

Aanmelden Grip op Gezondheid en Prestaties 14 februari 2023

  • Gegevens deelnemer

  • Gebruik persoonsgegevens

    Jouw gegevens zijn veilig volgens de wetgeving van de AVG. Deze gegevens verwerken we uitsluitend voor de communicatie en technische uitvoering van je aanmelding. Na afloop van de kennissessie verwijderen wij jouw gegevens.