Verloop traject

 

– Na aanmelding met het formulier Aanmelden cliënt ontvangt u snel een bevestiging.
– Intakegesprek gemiddeld binnen 5 werkdagen.
– Na de intake komt er een plan van aanpak met een prijsvoorstel. Deze wordt eerst ter akkoord voorgelegd aan de cliënt en daarna verstuurd aan de leidinggevende. Een inhoudelijk voorstel gaat naar de bedrijfsarts.
– Contact met alle partijen uit de werkcontext om gezamenlijk doel vast te stellen: leidinggevende, bedrijfsarts, HR en/of casemanager.
Start begeleidingstraject.
– Eventueel driegesprek met cliënt en leidinggevende. Mogelijk wordt het plan van aanpak bijgesteld.
Evaluatiegesprek met cliënt en leidinggevende.
– Eventueel nazorg.
– Na 2 maanden na afronding worden cliënt en leidinggevende gebeld om te evalueren hoe het dan gaat en of de begeleiding nog steeds effect heeft.

 

De opbouw van de trajecten bij Koers is van licht naar intensief (stepped-care). Afhankelijk van de ernst van de klachten, uw hulpvraag en het doel wordt bepaald welk traject passend is. Dit wordt bepaald in een intakegesprek. De regel is meestal: hoe eerder aangemeld, hoe korter meestal de interventie.