Oplossingsgerichte gesprekstechnieken

In de basiscursus is al veel geoefend met de oplossingsgerichte houding: beginnen met “het eind” (wat is het doel), welke types mens heb je en hoe verkrijg je de “YES-set”. Zoals velen ook gemerkt hebben vergt de oplossingsgerichte techniek oefening en tijdens het oefenen kom je uiteraard zelf ook nog obstakels tegen. De verdiepingscursus is bedoeld om nog meer te leren rondom de oplossingsgerichte technieken en om te leren omgaan met obstakels die je gaandeweg tegenkomt.

Op deze dag zullen o.a. de volgende zaken aan de orde komen:

  • Oefenen met protocol vervolggesprek en eindsessie protocol
  • De oplossingsgerichte houding: “never be the most motivated one in the therapyroom”, Leading from one step behind. Verdieping om dit nog beter te leren.
  • Grounding en andere technieken om de alliance te verbeteren en gebruik te maken van de motivatie die er al is.
  • Toepassen van Outcome en Session Rating Scales. Monitoring van vooruitgang én hiermee het verbeteren van de werkrelatie.
  • Wat te doen als iets niet werkt: als de werknemer de regie weer terug kaatst of zegt het niet te weten en geen huiswerk heeft gemaakt? Of jou vraagt om adviezen en er vervolgens weer niks mee doet of zegt dat het niet werkt.
  • Doe meer van wat werkt: integratie van technieken onder de meta-papraplu van het oplossingsgericht werken: slaapproblematiek bij mensen met stemmingsproblematiek, RET en ACT technieken bij klagers en visitors, gebruik maken van biofeedback bij paniekstoornissen en burnout.

De dag is opgebouwd uit een combinatie van theorie over oplossingsgerichte therapie en veel oefenen met de technieken, inclusief praktijkvoorbeelden en casuïstiek. De technieken zijn gemakkelijk te leren en snel toepasbaar, dus u heeft er de volgende dag al baat bij.

Voorkennis

Tijdens de nascholing verdiepen we de vaardigheden die u geleerd hebt in de eerste module. Het is dan ook noodzakelijk dat u de nascholing “In 10 minuten regie bij de werknemer – deel I” gevolgd heeft. We koppelen deze vaardigheden aan de ervaringen die u op gedaan heeft gedurende de tussenliggende maanden.

Doelgroep: Bedrijfsartsen, huisartsen, casemanagers, (HR)managers, arbeidsdeskundigen
Accreditatiepunten: 6 voor (bedrijfs)artsen